Kdo destabilizuje tuto společnost? Kdo destabilizuje tuto společnost?

29.02.2012 18:35

 

 Vyjádření poslance Parlamentu ČR a místopředsedy stínové vlády KSČM pro sociální strategii Miroslava Opálky k úvahám o úplném zrušení porodného.

Pravicová Vláda ČR se chová vůči "svým" občanům jako nepřítel na dobytém území. Hovoří o rozpočtové zodpovědnosti, straší řeckou cestou, ale v podstatě jí šlo a jde o stálé rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Tím již pravice zahájila svou ofenzivní asociální politiku v r. 2006 a v načaté cestě důsledně pokračuje.
 
Nedobré výsledky hospodářské politiky, neschopnost vlády eliminovat černou ekonomiku, vybírat daně a snižovat korupci má zaplatit nejen tzv. střední třída, ale už i ti nejpotřebnější. A to vše jen proto, že vládní koalice odmítá programově návrat k sociálně spravedlivějšímu progresivnímu zdanění fyzických i právnických osob, zrušení stropů na pojistné odvody a přehodnocení nadsazených výdajových paušálů.
 
MPSV postupuje takticky. Napřed vypustí balónek - novou informaci - a vyhodnotí si reakci. Poté zváží další kroky. Po zkušenostech předchozích vlád se zpravidla rozhodne na postupu tzv. salámovou metodou. To znamená postupné odkrojování, které nevyvolá nezvládnutelný odpor. Konečného cíle však bude dosaženo, i když v pozdějším horizontu.
Jsme tedy svědky postupného omezování výše i nároků na sociální podpory státu, které doplňují nízké příjmy domácností. V přehršli nápadů se objevilo i úplné zrušení porodného, které již v minulém období bylo zrušeno pro rodiny s příjmem nad úrovní 2,4násobku životního minima a v případě dalších porodů bez výjimky pro všechny. Úvahy o začlenění porodného do rodičovského příspěvku jsou jen mlžením. Dle přístupných informací se tato částka nemá celkově zvyšovat, jen se upraví její režim čerpání.
 
Také argumentace, že na porodné v r. 2012 dosáhne více rodin vzhledem k valorizaci životního minima, je zavádějící. Tato dávka se valorizovala teprve po pěti letech, a to o pouhých 9 %, i když míra inflace se pohybuje ve výši cca 14 %. Dochází k manipulaci s tím, že se zvlášť vyplácí podpora a příplatek na bydlení, a tudíž se životní minimum o náklady na bydlení nevalorizuje. To je však nepřesné, neboť část životního minima je určeno i na výdaje spojené s bydlením a po uplynutí sedmileté, respektive desetileté lhůty bude podpora na bydlení žadateli zcela odňata, a tím musí jeho životní minimum pokrýt zcela i bydlení.
 
Největším problémem euroatlantické civilizace, ČR nevyjímaje, je nízká porodnost, nedobrý demografický vývoj a postupné vymírání. Tento proces nezaručuje zdravý ekonomický rozvoj, prohloubí problémy s důchodovým zabezpečením, s péčí o potřebné atd. Z tohoto pohledu je jakákoli podpora rodin s dětmi, včetně finančního poděkování ve smyslu sociálním, ale i jako uznání státu konkrétním rodinám za zodpovědný přístup k řešení nejnaléhavějšího celospolečenského úkolu, více než žádoucí. Její odkrajování a rušení je jen důkazem protilidové politiky a hrabivosti ve prospěch vyvolených.
 
Výkřikům R. Johna, že odvolání Nečasovy vlády by zemi uvedlo do totálního kolapsu a že VV zůstávají ve vládě, aby zabránily nejtvrdším sociálním dopadům (jak jinak), už snad nikdo nevěří. Spíše lidé dostanou ještě větší zlost. Je jasné, že společnost dlouhodobě destabilizuje právě Nečasova vláda, která by bez podpory VV nic neprosadila.. Zodpovědnost za tento stav proto nesou všechny strany vládní koalice bez výjimky. Každý další den jejich vládnutí prohlubuje destrukci státních a veřejných struktur a zhoršuje sociální situaci většiny občanů.
 
 
Autor: Miroslav OPÁLKA, poslanec a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategiiZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Kdo destabilizuje tuto společnost? Kdo destabilizuje tuto společnost?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek