Klub českého pohraničí Ostrava

07.09.2017 22:00

Členové Klubu českého pohraničí Václava Soukupa v Ostravě se zúčastnili tradičního setkání ve Strečně, Varíně a Krečmanech, jehož se zúčastňují i obdobné vlastenecké, antifašistické spolky ze Slovenska. Účastníci setkání si připomněli odkaz účastníků a hrdinů Slovenského národního povstání (73. výročí) a vítězného ukončení bojů s banderovskými bojůvkami (70. výročí) příslušníky SNB a armády. Tyto pokrokové tradice si připomněli účastníci u památníků v Makovském průsmyku, Strečně a ve Varíně.

 

 

Cestou uctili památku příslušníků SNB zavražděných banderovci - Josefa Adama v Bílém Kříži a Ladislava Patočky v Krečmanech.

Akci byla věnována ze strany organizátorů mimořádná pozornost; delegaci Národní Rady KČP vedl její předseda JUDr. Rudolf Peltan, mezi čelnými hosty byla i delegace ÚV  Komunis

tické strany Slovenska vedená místopředsedkyní Vierou Klimentovou, která byla jedním z hlavních řečníků.

Pro účastníky z Ostravy vše, tradičně zodpovědně, zabezpečil Jan Gara, předseda MěR KČP, za což mu patří soudružský dík.

 

 

 

 

Foto: Jan Gara, text: Oldřich Jakubek