Poděkování

10.05.2015 07:22

Uplynulé dny byly plně ve znamení 70. výročí osvobození Československa a města Ostravy Rudou armádou a ukončení 2. světové války. Tato válka rozpoutaná fašistickým Německem, byla nejtragičtější a nejkrvavější událostí v dějinách lidstva, která si vyžádala na 70 miliónů lidských obětí a nesmírných materiálních škod. Že největší tíhu války nesl Sovětský svaz a rozhodující sílou na frontách byla Rudá armáda, je historickým faktem, se kterým současní mocní mají velký problém a proto historii bezskrupulózně překrucují. Proto je velice důležité události před 70 léty neustále připomínat a vysvětlovat.

Harmonogram pietních aktů a akcí k 70. výročí osvobození v podmínkách městské organizace KSČM v Ostravě přesahoval čtyřicítku. Představoval akce od jednotlivých dílčích pomníčků až po besedy a celoměstské Společenské odpoledne v Porubském zámku. Na  základě iniciativy klubu zastupitelů za KSČM v Porubě byla na domku na Vřesinské ul. 199/59 instalována a odhalena pamětní deska A. I. Jeremenkovi.

Má připomínat jeho přenocování v něm z 28. na 29. dubna 1945 v průběhu Ostravsko opavské operace. Pamětní desku odhalili poslanci René Číp a Leo Luzar, společně s předsedou MS KV KSČM Karlem Kubošem. Rovněž Kulturně společenské odpoledne, kterého se zúčastnil i místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM soudruh Vojtěch Filip, poskytlo všem účastníkům hluboký kulturní a historický zážitek.

Ať je nám 70. výročí osvobození Československa a města Ostravy Rudou armádou pobídkou ke chvilce zamyšlení, při které vzpomeneme a vzdáme dík všem, kteří bojovali a položili životy za naši svobodu, ke chvilce, při které se zamyslíme nad současnou politikou, jejímž vyústěním opět může být válečná apokalypsa. Všem, kteří svou účastí přispěli a ještě v následujících dnech svou účastí přispějí k důstojnému uctění hrdinství a obětí v bojích proti fašismu, patří také toto poděkování.

 

Kladení věnce delegací ÚV KSČM

 

Noční vlci

"Noční vlci"

Delegace MěV KSČM

Rudá armáda

Odhalení pamětní desky na pobyt gen. Jeremenka

Pamětní deska na pobyt gen. Jeremenka