Komise mládeže MěV KSČM v létě nezahálela

07.09.2017 21:56

Komise mládeže MěV KSČM Ostrava splnila o letních prázdninách 3 důležité úkoly.

Prvním úkolem, který byl pomoc na již tradiční akci soudružce Ing. Justině Kamené „Hurá na prázdniny“, konané dne 1.7.2017 v místě Domu zahrádkářů ve Slezské Ostravě, zde zajišťovali členové Komise mládeže chod akce pod vedením s. Kamenné. Návštěvníci ocenili jak klasické disciplíny pro děti, např. skákání v pytli, házení míčku na cíl, prolézání pavučinou a další, tak i skákací hrad i trampolínu. Pro děti bylo připraveno občerstvení zdarma a dospěláci ocenili retro ceny, které pro ně byly připraveny. Tato akce se velice povedla, poděkování patří jak s. Kamené tak i členům komise mládeže, kteří se svojí pomocí přispěli ke zdárnému průběhu této akce.

Druhým úkolem Komise mládeže v letních měsících, byla renovace místnosti Klubu mladých. Tuto akci jsem zrealizovala hlavně z důvodu, aby jak pro budoucí tak i pro stávající členy, kteří se v těchto prostorech scházejí, bylo toto místo útulnější a v rámci možností praktičtěji řešeno. Na renovaci bylo MěV Ostrava vyčleněno 10 000,-Kč. Tuto částku jsme však i díky šikovným rukám zdaleka nevyčerpali. Renovace proběhla ve dnech 7. - 9. července 2017, kdy se této „akce ZET“ zúčastnili ss. Jaromíra Valder Jakubcová, Jan Kotala, Jan Havelka a ruku k dílu přiložil i Oldřich Jakubek. Tímto chci i všem jmenovaným poděkovat za spolupráci. Tato místnost bude nadále sloužit nejen Klubu mladých k pondělním schůzkám či diskuzím, ale i všem ostatním, kteří jsou samozřejmě vítáni.

 

Třetím neméně důležitým úkolem bylo spolupořádání besedy s JUDr. Čestmírem Kubátem, CSc. konané 31.7.2017 v budově MěV KSČM, pod názvem „O životě na Kamčatce“. I tato akce byla velice zajímavá. Komise mládeže o dalších akcích chystaných na podzim bude informovat a těší se do budoucna i na Vaši spolupráci s námi.

 

Jaromíra Valder Jakubcová, předsedkyně Komise mládeže MěV KSČM Ostrava