Komu a čemu slouží výměna ve vedení VZP?

27.11.2012 18:11

 

Největší zdravotní pojišťovna v České republice, která se stará o více než šest miliónů pacientů, bude mít od prosince nového ředitele - vysokého úředníka ministerstva zdravotnictví Z. Kabátka. Byl zvolen vládní většinou bez opozicí požadovaného výběrového řízení poté, co odstoupil dlouholetý ředitel MUDr. P. Horák. Ten byl oprávněně kritizován, kromě jiného za některá manažerská pochybení především v kauze IZIP. Správní rada po rezignaci sněmovního „rebela“ M. Šnajdra na svou funkci zvolila drtivou koaliční většinou i nového předsedu - dosavadního náměstka ministra zdravotnictví P. Noska. Oba dva pánové však nevzbuzují moji důvěru z mnoha důvodů. Především se jedná o blízké spolupracovníky ministra Hegera, který již několik měsíců nevybíravě a často bez důkazů útočí proti VZP. Pod záminkou nutné stabilizace hospodaření, nastolení jasné smluvní politiky a lepší komunikace s ministerstvem zdravotnictví tak bylo zjevně dokonáno to, co se nepodařilo na začátku působení této asociální a nekompetentní vlády. Po volbách v roce 2010 se vítězná pravicová koalice začala chovat jako zdivočelá horda barbarů na dobytém území a jednou z kořistí „nových neposkvrněných lidí“ měla být podle všeho i VZP. Jenže tato důležitá instituce hospodaří s téměř 150 miliardami veřejných finančních prostředků, a tak k uspokojivé dohodě (výměně, koaličním handlu) došlo podle všeho až nyní. V době, kdy má vláda jen minimální podporu veřejnosti a neustále balancuje na hraně vládní krize z důvodů korupčních skandálů a neuvěřitelné neschopnosti popřípadě všehoschopnosti svých členů.

Končí dlouhá a některými médii vydatně podporovaná pohádka „o hodném panu ministrovi a zlé, špatně hospodařící VZP“ a začíná… Co vlastně začíná - to je ovšem nyní velká neznámá. Jak si tito pánové poradí s důsledky stále navyšovaného DPH, s tlakem na zvyšování platů zdravotníků, s dopady ministerstvem vydávané úhradové vyhlášky, s přesunem placení za očkování ze státního rozpočtu na pojišťovny, se snižováním příjmů do zdravotního pojištění kvůli špatné ekonomické situaci a neochotě navýšit platbu za státní pojištěnce? A chtějí to vůbec řešit? Páni Kabátek i Nosek už naznačili cestu, kterou chtějí jít. Pokračovat ve snižování počtu lůžek bez jakékoliv analýzy negativních dopadů, i když se tím ve skutečnosti nic neušetří. Za posledních šest let totiž klesl počet lůžek o 4700, ale výdaje za ústavní péči naopak rostou. Nemocnice totiž nedostávají peníze za lůžka nýbrž za výkony. O možném tlaku na spravedlivé platby za výkony a diagnózy jsem od nich zatím nic neslyšela.  Zrovna tak mě neuspokojily odpovědi obou pánů na přímé otázky kladené opozičními členy správní rady. Odpovídali totiž úplně stejnými slovy, jaká již mnohokrát zazněla z úst pana ministra Hegera. Právě on ale často působil spíše dojmem laciného naháněče klientů ostatních zdravotních pojišťoven. Soudím tak podle vehemence, s jakou očerňoval VZP, ale neučinil nic např. proti nezákonné fúzi pojišťoven Metal-Aliance a Agel, z nichž jedna má nepřípustné vazby na zdravotnická zařízení. Nezaznamenala jsem ani žádnou jeho aktivitu v boji proti nekalým praktikám některých zdravotních pojišťoven při náboru pojištěnců či důsledný postih nedodržování úhradové vyhlášky z jejich strany. Samostatnou kapitolou je pak počínání pana ministra při vypovídání smluv se společností IZIP. Po celou dobu této kauzy přitom hlasovala vládní většina ve správní radě vždy jednotně PRO, včetně zástupců ministerstva zdravotnictví, a to i v kritizovaném kšeftu pro exministra Němce. Najednou se však pan Heger stal jediným čestným, spravedlivým a neposkvrněným.

Ano, pokud by za výměnou na nejvyšších postech byla opravdová snaha zabezpečit kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro pacienty Všeobecné zdravotní pojišťovny, pak bych ji přivítala. Já mám ale obavu, že tato „pohádková výměna“ směřuje k pokračování asociálních snah této vládní koalice ušetřit veřejné finanční prostředky, přenést co nejvíce úhrad na pacienty a vytvořit dvojí zdravotnictví – pro bohaté a pro chudé. V tom ostatně spočívá i program páně ministrovy rodné TOP 09. K dosažení cíle má možná sloužit i oslabení nebo dokonce likvidace (nebo snad privatizace?) největší zdravotní pojišťovny za pomoci pánů Kabátka a Noska. S tím se jako členka Správní rady VZP za KSČM rozhodně nemohu smířit. Jediným řešením jsou předčasné volby a nový sociálně odpovědný přístup k systému zdravotnictví jako veřejné služby pro pacienty hrazené ze skutečně solidárního zdravotního pojištění.

Soňa Marková, poslankyně PČR a stínová ministryně KSČM pro resort zdravotnictví