Komu slouží nekompetentní rozhodnutí ministryně Hanákové?

05.07.2013 15:48

Ministryně kultury v demisi Alena Hanáková (TOP 09) tento týden po osmi měsících zastavila řízení, které mělo přezkoumat rozhodnutí o neprohlášení domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí za kulturní památku. 

Zbourání domu, který podle odborníků vykazuje vysoké umělecké, urbanistické a architektonické hodnoty, tak už nestojí nic v cestě. Na jeho místě má vyrůst administrativně komerční centrum za zhruba miliardu korun. S rozhodnutím ministryně demisi o zastavení přezkumného řízení nemohu souhlasit.

Dne 6. prosince loňského roku jsem ji ve sněmovně v této záležitosti interpelovala. Upozornila jsem ji na to, že zmíněný dům leží v památkové zóně, má vysokou památkovou hodnotu a proti demolici se staví občané, občanská sdružení, uznávaní architekti, památková rada Národního památkového ústavu i Klub za starou Prahu. Ti všichni dlouhodobě apelovali na ministerstvo a zodpovědné úředníky, aby neupřednostňovali zájmy soukromých investorů nad zájmy ochrany kulturního dědictví a památek.

Připomínám, že tuto demolici nejdříve povolil svým rozhodnutím památkový odbor magistrátu. Památkáři z ministerstva však shledali jeho stanovisko jako nezákonné a o půl roku později ho zrušili. Překročili však lhůtu, během které tak mohli učinit. Následovalo jednání a rozhodnutí rozkladové komise ministerstva kultury, která rozhodnutí ministerských památkářů doporučila zrušit. Tehdejší ministr Jiří Besser stanovisko komise potvrdil. Odborníci následně podali návrh na prohlášení domu za kulturní památku. Na konci řízení úředníků však padlo rozhodnutí, že dům památkou nebude. Po početných protestech a demonstracích a doporučení rozkladové komise nakonec ministryně Hanáková zahájila zmíněné přezkumné řízení, které však nyní zastavila.

Chci proto dnes připomenout část její odpovědi na mou tehdejší interpelaci: „Již předtím, než komise o tomto rozhodla, jsem byla přesvědčena, že toto přezkumné řízení bude nezbytné. Zároveň jsem rozhodla, že toto doporučení budu akceptovat, že přezkumné řízení tedy proběhne. S tím souvisí také velmi důležitá věc, že jsem rozhodla, že se pozastavují veškeré právní účinky přezkoumávaného rozhodnutí tak, že tento objekt bude po dobu průběhu přezkumného řízení požívat předběžné památkové ochrany. V tomto případě není tedy možné jeho případnou demolici povolit. Tento dům je tedy do té doby ochráněn. Důvodem pro zahájení přezkumného řízení jsou závažné věcné a také procesní pochybnosti o zákonnosti tohoto rozhodnutí, zejména jsou to důvody z nedostatečného odůvodnění. Pokud budou tyto pochybnosti v přezkumném řízení prokázány, pak bude celé toto rozhodnutí zrušeno a věc bude vrácena zpátky ministerstvu kultury k novému projednání. Tolik v této chvíli, pak se uvidí.“

" teď tedy vidíme. I v demisi, na poslední chvíli, činí členové vlády závažná rozhodnutí proti vůli občanů, ale i expertů a památkářů, tedy těch, kdo tomu, na rozdíl od paní ministryně, opravdu rozumí.

 

Autor: Marta Semelová, poslankyně PČR a členka Zastupitelstva hl. m. PrahyZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM