Komunisté se opět pokusí zrušit poplatky ve zdravotnictví

21.11.2012 20:02

 

Zrušme poplatky ve zdravotnictví, jsou nesmyslné a diskriminační! Takové volání zaznívá z řad komunistických poslanců od doby, kdy pravice prosadila zavedení zdravotnických poplatků. Další z řady návrhů KSČM na jejich zrušení nyní opět čeká na posouzení vládou.


O vyškrtnutí poplatků ze zákonů se levice pokusila již několikrát. Dosud neuspěla. »Snažili jsme se o to jak formou samostatných předloh, tak prostřednictvím pozměňovacích návrhů k různým zákonům, nikdy se nám to ale nepodařilo,« řekla našemu listu za předkladatele návrhu stínová ministryně KSČM pro resort zdravotnictví Soňa Marková. Navzdory dosavadnímu neúspěchu však v úsilí o zrušení poplatků komunističtí poslanci nemíní polevit.»Lidé se potřebují od zdravotnických poplatků osvobodit, řadě z nich to skutečně znesnadňuje přístup ke zdravotní péči. Pokud neuspějeme ani tentokrát, budeme návrhy na zrušení poplatků předkládat opakovaně třeba až do doby, než bude příznivější situace ve sněmovně, to znamená do doby, kdy tady bude mít levice většinu,« zdůraznila Marková.

 
Zrušení poplatků by podle ní výrazně ulehčilo situaci pacientům, na něž dopadají důsledky ekonomické krize a zvyšování daní. Navíc praxe prý ukázala, že poplatky nezajistily dostatek peněz pro zdravotnictví. Naopak zastánci poplatků tvrdí, že přinášejí ročně miliardy korun a je více peněz na léčbu závažných onemocnění. S tím ale Marková nesouhlasí. Na poplatcích se ročně vybere zhruba pět miliard korun. Ty ale, jak uvedla Marková, nejdou do systému veřejného zdravotního pojištění, ale jdou těm, kteří je vybírají, takže systému to nijak nepomáhá. »Jde tedy o falešný argument, který přesně potvrzuje naše slova, že zdravotnické poplatky ve skutečnosti vznikly pro to, aby se veřejné peníze nahradily penězi z kapes pacientů,« uvedla Marková.
 
 
Nechceme veřejné peníze nahrazovat soukromými
 
Nadále je přesvědčena, že zavedení poplatků nebylo ústavně zcela v pořádku, protože došlo k narušení solidarity, a nebyla nalezena metoda, jak odlišit pacienty, kteří mají dostatek finančních prostředků a pacienty, kteří peníze nemají. »Zavedení poplatků je diskriminační. Pacienti se stále více vzdalují od životně potřebné zdravotní péče, a to je věc, kterou chceme řešit,« dodala Marková. Za důležité považuje už jen samotné nastolení diskuse na téma vrácení solidarity do systému zdravotního pojištění. Lidé by si podle ní měli uvědomit, že poplatky nejdou do systému a zákonem není zaručeno, že budou sloužit pacientům. Neexistuje totiž žádný seznam, kde by si pacienti mohli ověřit, do čeho byly jejich peníze investovány, chybí také analýza dopadu poplatků na pacienty. Několikrát prý už ministra o předložení takové analýzy žádala, ale marně.
 
»Chceme, aby ve zdravotnictví bylo dostatek finančních prostředků, ale ne tím, že budeme veřejné peníze nahrazovat soukromými, ale tím, že v systému se nastolí pořádek. Jsme přesvědčeni, že ve zdravotnictví je peněz dost, jen jsou špatně vynakládány,« dodala Marková.
 
Připustila, že určitým impulsem pro předložení návrhu bylo také zrušení poplatků v sousedním Německu. Předseda Spolkového sněmu SRN Norbert Lammert minulý týden při své návštěvě ČR uvedl, že Německo zavádělo před lety poplatky ve zdravotnictví ve snaze zvýšit spoluúčast pacientů a regulovat návštěvnost pacientů ve zdravotnických zařízeních.
 
»Nepotvrdilo se však, že by zavedení poplatků tento efekt mělo a že by přineslo chtěné výsledky. Naopak se poplatky staly nadměrnou zátěží pro chronicky nemocné pacienty a nízkopříjmové skupiny obyvatel, kteří kvůli poplatkům zanedbávali návštěvu lékařů, a jejich léčení pak bylo mnohem nákladnější,« řekl Lammert. Marková připomněla, že stejné argumenty používala při zavádění poplatků také česká pravice, a nyní se ukazuje, že jde o argumenty, které nejsou podloženy výsledky.
 
 
Autor: RedakceZdroj: Haló noviny