Konečná: Opravdu chce ČSSD likvidovat teplárenství a zvyšovat náklady na obnovitelné zdroje?

19.08.2013 10:50

Projednávání potřebné novely zákona o podporovaných zdrojích, která má pro občany zamezit růstu příspěvku na obnovitelné zdroje v ceně elektřiny a zastavit další nekontrolovaný boom drahých obnovitelných zdrojů, odhalilo některé skryté ambice poslanců - expertů na životní prostředí z ČSSD.

Projednávání potřebné novely zákona o podporovaných zdrojích, která má pro občany zamezit růstu příspěvku na obnovitelné zdroje v ceně elektřiny a zastavit další nekontrolovaný boom drahých obnovitelných zdrojů, odhalilo některé skryté ambice poslanců - expertů na životní prostředí z ČSSD.

Poslanci ČSSD Krátký a Zemek chtějí prosadit do novely zákona, kterou bude ve třetím čtení projednávat Poslanecká sněmovna již tento pátek, aby pokračovala podpora obnovitelných zdrojů. Bez ohledu na to, že tím překročíme závazky množství energie vyrobené z těchto nákladných zdrojů, které jsme dali Evropské unii, a dál budeme sypat další miliardy korun nás všech do dotované výroby elektrické energie. Zejména pozoruhodná je doslova záplava různých pozměňovacích návrhů těchto poslanců směřujících k pokračování  podpory bioplynových stanic, které již dnes čerpají více než sedminu celkové podpory z kapes občanů a firem. Bioplyn spolu s biometanem přitom dnes po zastavení  podpory solárním elektrárnám představuje hlavní riziko dalšího nekontrolovatelného nárůstu nákladů na zelenou elektřinu. A zastavení této podpory je jedním z hlavních důvodů pro vznik novely zákona.

Neméně zajímavý je i další návrh z dílny poslanců Krátkého a Zemka, který ruší příspěvek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla u větších energetických zdrojů. Tento návrh je totiž směřován přímo proti dálkově dodávanému teplu domácnostem.

Teplárny totiž v naprosté většině vyrábějí kromě tepla ještě elektrickou energii právě v kombinované výrobě. Je to výhodné pro stát, neboť z téměř stejného množství vstupní suroviny se získá teplo i elektřina a šetří se tak i naše ovzduší.  Je to výhodné pro domácnosti, neboť to šetří náklady domácnostem na teplo. Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla tak není podporou spalování fosilních paliv, jak se nám snaží autoři návrhu vnutit, ale jen podporou prokazatelných úspor energie, na které je podpora přímo vázána v souladu s pravidly danými evropskou směrnicí.

Návrh expertů ČSSD je zcela nelogický, protože Evropská unie jde naopak směrem k propagaci a podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla jako technologie přátelské k životnímu prostředí. V minulém roce přijala směrnici o energetické účinnosti, která přímo počítá s podporou kombinované výroby elektřiny a tepla právě z důvodu úspory paliv a šetrnosti vůči životnímu prostředí. Okolní země jako Německo, Polsko či Slovensko kombinovanou výrobu podporují více než Česká republika. V Německu počítají s nárůstem podílu na elektřiny vyrobené spolu s teplem na 25 % celkové výroby elektřiny do roku 2020 a na náš před rokem 1989 vybudovaný systém centrálního zásobování teplem hledí s obdivem. Bylo by naprostou chybou dopustit jeho rozpad.

Jenže zelení radikálové vidí jen peníze, které by mohly být použity na jejich drahé obnovitelné zdroje bez ohledu na zájmy lidí i státu.

Dnes je na dodávkách dálkového tepla závislých 1,5 milionu domácností a rozpad systému centrálního zásobování teplem by znamenal zhoršení kvality ovzduší a zvýšení nákladů na teplo pro domácnosti.

Je jasné, že centrální zásobování teplem je zejména na sídlištích, kde bydlí lidé se středními nebo nižšími příjmy, takže udržení systému centrálního zásobování teplem má i svůj sociální rozměr.

Jenže to by politika ČSSD v oblasti životního prostředí nesměla být zabetonovaná na extrémních zelených pozicích a brát v úvahu skutečné zájmy lidí na kvalitním ovzduší, nezvyšování cen tepla a neplýtvání veřejnými penězi na obnovitelné zdroje, když závazky Evropské unii plníme.

 

Autor: Kateřina Konečná, poslankyně Parlamentu ČRZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM