Konečná: Proč nechceme v rezortu MŽP zaplatit odborné pracovníky?

17.12.2013 08:05
Rozpočet na rok 2014, který předložil ministr životního prostředí a který byl dnes projednán na Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, ukazuje několik alarmujících skutečností týkajících se personální politiky ministerstva životního prostředí.
 


Zatímco průměrný plat pracovníka ministerstva přesahuje 35 tisíc Kč, nedosahuje v ostatních resortních organizacích průměrný plat ani celostátního průměru. A pokud se podíváme na průměrný plat pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), pak zjistíme, že nedosahuje ani částky 20 tisíc Kč. Rozdíl 16 tisíc Kč považuji v tomto případě za zcela neobhajitelný a je pro mne důkazem špatné personální práce v rezortu.
 
Pracovníci regionálních středisek AOPK a správ chráněných krajinných oblastí nejsou o nic méně kvalifikovanými odborníky nežli jejich kolegové, kteří pracují na ministerstvu v Praze. A nelze je donekonečna dusit nízkými platy a chtít po nich kvalitní a mnohdy nadstandardní výkony při řešení správních a odborných činností na území celé České republiky.
 
Žádná dobře fungující firma si nedovolí dávat svým odborným a vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům almužnu, která je hluboko pod celostátním průměrem. Pravděpodobně by velmi brzy o své nejkvalitnější zaměstnance přišla. Kolegové z hnutí ANO mi jistě dají za pravdu.
 
Doufám proto, že nové vedení ministerstva životního prostředí přinese zcela nový přístup mimo jiné také v personální politice a že najde finanční prostředky na lepší odměňování svých odborných pracovníků, kteří působí na pracovištích jednotlivých resortních organizací v regionech.
 
 
Autor: Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Parlamentu ČR za KSČMZdroj: Parlamentnilisty.cz