Konference KSČM v Ostravě.

14.12.2013 07:50

V sobotu 14.prosince 2013 proběhla bez výrazného zájmu sdělovacích prostředků konference městské organizace KSČM.Více jak stovka delegátů hodnotila práci organizace za období únor 2012 –prosinec 2013.V písemné zprávě,kterou delegáti obdrželi s předstihem,aby k ní mohli zaujmout stanoviska,byla zhodnocena všechna pro a proti.

V oblasti vnitřního života počínaje,kde se i občan na podkladě čísel dozví vše podstatné o stavu členské základny ,přes organizační strukturu až po plnění úkolů v oblasti vnitřní politiky .

Na úseku ekonomiky je shrnuta problematika financí a správa majetku strany včetně získávání finančních prostředků pro potřeby subjektu.

V oblasti vnější prezentace se pozorný čtenář dozví jak se ostravské KSČM daří,či nedaří presentovat svoji politickou práci mezi občany – voliči.Že komunisté věnují velikou pozornost předvolebním akcím není třeba zdůrazňovat.Úspora finančních prostředků,kterých není nikdy dost , je nahrazována úsilím jednotlivců a kolektivů prací mezi občany.Spolupráce levicových subjektů s KSČM není zanedbatelná.Ani práce zastupitelů na úrovni obvodů,města i kraje není mezi občany bez odezvy.O tom svědčí výsledky krajských voleb v jednotlivých obvodech.

Na úseku mezinárodních vztahů má KSČM přátelské vztahy především se slovenskými komunisty.Nebrání se navazovat další spolupráci s levicovými subjekty především v zemích tzv.Visegrádské čtyřky a bývalého SSSR,jako Ukrajina,Bělorusko a další

Pozitivem jednání byla návštěva starosty O.Jihu pana Sibinského,na jehož území se konference konala.Ten ve svém poselství vyzvedl poctivou politickou práci komunistů v Ostravě a jednotlivých klubů zastupitelstev.Vždy je na Vás spolehnutí podotkl na závěr svého krátkého vystoupení.

Poté předseda Jakubek ze svého pohledu zhodnotil práci komunistů a především upozornil na oblasti kam by měla politika KSČM v Ostravě směřovat.V pěti  ostravských obvodech nemáme zastoupení v zastupitelstvech přesto,že voličská obec v nich není vůbec zanedbatelná.Nutně  musíme provést obměnu funkcionářského aktivu.A co nejrychleji uvést do života Hlavní úkoly.

Diskuse sice nebyla bohatá,o to více šli diskutující do hloubky problémů.Poslankyně Halíková přivezla pozdravy Klubu PS PČR,který díky výsledku ČSSD zůstal opět v opozici.Pouze se vyměnili partneři.Za ČSSD ODS , TOP 09 a Úsvit.Snažíme se,aby rozpočet ,který je možným kompromisem, byl schválen a tak se zabránilo provizoriu.Řekla Halíková.

Statutární náměstek JuDr Babka seznámil  přítomné se situací kolem průmyslových firem OKD,Mital či Evraz.Potřebujeme strategického investora a zaplnit průmyslové zóny.Tradiční průmysl na který jsme byli zvyklý z Ostravy odchází.Musíme hledat náhradní a kvalitní výroby.

Poté delegáti zvolili vedení,které doznalo nepatrné změny.Předsedou zůstal Jakubek a ze zbývajících dvaadvaceti členů pléna jsou pouze čtyři noví.Nicméně delegáti konference vzali na vědomí doporučení jednotlivých Obvodních koordinačních rad.

Skončila konference a začíná období usilovné mravenčí práce.Vyhrňme si rukávy nejsou pouze slova dnes zapomenuté budovatelské písně,ale holá skutečnost.Že KSČM v Ostravě má ve svých řadách zkušené kádry a odborníky svědčí odvedená práce,které si v úvodním vystoupení všiml pan starosta Sibinský a denně to dokazují zastupitelé,členové výborů a komisí Parlamentem počínaje a obvodními zastupitelstvy konče.

„S lidmi pro lidi“ není prázdné heslo.Je to slogan čekající na své naplnění.