Kongres ODS – žádná změna k lepšímu.

05.11.2012 10:09

 

Víkendový kongres ODS prokázal, že ODS není schopna vyvodit ze svého neúspěchu v nedávných krajských a se senátních volbách poučení a vykročit na cestu na svou nápravu.  Vliv kmotrů v její struktuře je natolik silný, že se z něj není strana schopna vymanit. Více o tom najdete v blogu Jiřího Dolejše ZDE resp. Jiřího Peheho ZDE.

V projevech kandidátů na místopředsedy ODS mne dovedla k zamyšlení zmínka, že ODS musí podporovat živnostníky, jako přirozeného spojence strany. Když se však nad tím blíže zamyslíme, tak zjistíme, že ODS, jako obvykle, koná obvykle pravý opak toho co hlásá.

Tím, že přehlíží bujení tzv. „Schwarz systému“, zejména ve stavebnictví a řemeslech, vytváří z živnostníků skutečné „proletáře“ dle Marxe. Jsou sice svobodní, ale ničím nechránění proti zvůli firem, které jim zadávají práci – ve skutečnosti svých zaměstnavatelů. Za všechno si sami zodpovídají, včetně bezpečnosti práce, všechno si sami zajišťují a platí, a nakonec musí žebrat, aby jim firma zaplatila za jejich práci většinou s velkým zpožděním (resp. jestli vůbec). Tato forma námezdní práce nás vrací do dob raného kapitalismu, což je asi snem mnohých členů a možná voličů ODS, aniž si uvědomují dramatické následky realizace těchto opatření.

Nejen, že ruinují státní rozpočet z důvodů nižších výběrů daní a příspěvků do sociálního a zdravotního zabezpečení, ale připravují pro tyto OSVČ neradostnou budoucnost žebráckých penzí, z důvodů jejich minimálních příspěvků na důchodové zabezpečení. Stát pak bude m v budoucnu vkládat značné prostředky do sociálních podpor, aby tito lidé neumírali hladem pod mosty. Zde se právě zcela názorně projevuje licoměrnost snah pravice v zavedení tzv. druhého důchodového pilíře. Nejde jim o zachování přijatelné životní úrovně budoucích důchodců, ale pouze o zisky penzijních fondů.

Navíc tento sytém ruinuje ekonomiku mzdovým dumpingem. Aby firmy obstály v konkurenci, budou muset v čím dál tím větším měřítku přecházet na tuto formu práce. To povede mimo citované drastické dopady na státní rozpočet a důchodový systém, ke snižování kvality práce, zvyšování počtu úrazů apod. Tyto firmy nebudou schopny vůbec činnosti na zahraničních trzích, čímž utrpí naše výrazně exportní ekonomika nenahraditelné ztráty.

Jak budou bezpečné budovy, mosty apod. zajišťované firmami, kde budou pracovat OSVČ, kdo bude zodpovídat za jejich kvalitu a kdo ponese zodpovědnost za jejich havárie – viz problémy z haváriemi mostů u Studénky a ve SR?

 

Napsal: Jan Jančura, Ostrava-Poruba, 5.11.2012