Krajská konference KSČM

02.03.2018 21:10

V sobotu 24. Února v Ostravě proběhla Krajská konference KSČM Moravskoslezského kraje. Na jednání bylo hodnocení činnosti, přijetí hlavních úkolů pro příští období, volba orgánů i příprava na dubnový sjezd strany. Jednání se účastnil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip či europoslankyně s Kateřina Konečná.

V úvodu vystoupil předseda KV KSČM s. Josef Babka. V úvodu svého projevu vzpomenul 70. výročí Vítězného února a zkritizoval způsob jeho prezentace v médiích. Ve svém projevu se pak zaměřil zejména na hodnocení příčin velmi neuspokojivých volebních výsledků v uplynulých volbách, kdy komunistická strana dosáhla historicky zcela nejhoršího výsledku. Poukázal např. na ne zcela konkrétní volební program, na zcela dobře volená hesla, ale i na obecnější problém žití KSČM v jakémsi vakuu a spoléhání se na jistotu, že KSČM budou automaticky volit zklamaní občané. To se nestalo a zklamané občany dokázala ve velkém oslovit spíše hnutí ANO, SPD a Piráti. Předseda KV se věnoval rovněž přípravě voleb do zastupitelstev měst a obcí.

Předseda ÚV KSČM s Vojtěch Filip se ve svém vystoupení zaměřil jednak na vysvětlení povolebního postupu strany a jednak na přípravu sjezdu. Sdělil, že KSČM má poprvé po 27 letech možnost ovlivnit podobu vládního programu obsaženého v programovém prohlášení vlády. Tento postup je spojen s jednáním o možné toleranci menšinové vlády ANO či menšinové koaliční vlády ANO (a pravděpodobně ČSSD). Pokud jde o přípravu sjezdu, označil za hlavní problém nejednotu vedení a vyjádřil přání, aby nové vedení fungovalo jako tým. Ve svém projevu zmínil také nevyužitý potenciál SPaS při přípravě komunálních voleb (ve smyslu získání dalších osobností z levicových organizací na kandidátní listiny).

Soudružka Konečná plédovala za to, abychom ve straně k sobě byli upřímní, abychom špinavé prádlo prali doma. Také hovořila o tom, že jako strana nemáme jednotný názor na některá evropská témata. Soudruh Juroška poukázal na to, že poslední volby se staly největší porážkou v dějinách strany. Kritizoval to, že volební program nebyl nejlepší a byl bez konkrétních výstupů. Řekl, že existuje riziko, že ANO a SPD vyluxuje ve volbách i zbytek voličů naší strany. Poznamenal, že kampaně musí být řízené.

Po diskuzi následovaly volby, kdy krajská konference zvolila předsedou KV s Babku, potvrdila složení krajského výboru, krajské rozhodčí komise a krajské revizní komise a doporučila návrhy vzešlé z okresních konferencí směrem ke sjezdu či ústřednímu výboru strany (viz tabulka).

Nakonec schválila krajská konference hlavní úkoly na příští období (viz dále)

Zbyněk Šebesta, delegát

Fotografie z konference: