KSČM nebude ustupovat rostoucímu tlaku

13.03.2013 12:00

 

Nezdá se vám, že situace od podzimních krajských voleb, v nichž KSČM uspěla, graduje? Zaznamenáváme tlak proti mnohým komunistům, kteří působí zejména v krajských radách.
 
Je to centrálně řízený tlak regionálně prováděný několika skupinami lidí, kteří se staví jako odpůrci KSČM. Ten tlak však organizují a vytvářejí ti, kdož byli zvyklí na zneužívání prostředků v krajích, a v oněch podivných výběrových řízeních často působili. Je rozeznatelné, odkud je tlak veden. Politicky je to prvoplánové jako útok na členy komunistické strany. Zastrašováni jsou i naši příznivci - často se to politicky podbarví poukazem na spolupráci s bývalou Státní bezpečností, což většinou jsou spíš nepravdivé než pravdivé výroky, nejednou jde rovněž o výroky výrazně manipulativní a posunuté.
 
 
Co s tím lze dělat?
 
Tam, kde je to možné, naši krajští funkcionáři podali žaloby, aby se vyjasnila případná evidence v registrech StB. Tak to bylo např. ve Zlíně. Můžeme tak prokázat, že je to útok falešný.
Jindy – jako je to v případě Václava Kučery v Českých Budějovicích, je nesmyslné, že jde o novou informaci. Každý věděl, že byl velitelem pohraniční roty a s bezpečnostními orgány československého státu spolupracovat musel z hlediska náplně své práce. Nemám v úmyslu tady porovnávat oslavné výroky na práci Václava Kučery v době uzavírání koalice a současné výroky těch, kteří sebou nechají manipulovat pod mediálním tlakem. U studentů to může být omluvitelné, ale u profesionálních politiků je to spíš k pláči než k smíchu.
 
Jednání ze strany ČSSD mi připadá jako snaha, která má spíš vést k tomu, aby koalice v Jihočeském kraji skončila. Musím říci, že mě osobně by nemrzelo, kdyby některá z koalic skončila, alespoň by se ukázalo, kdo je kdo. Nemám v úmyslu skončit se snahou o zrušení lustračního zákona, který jednoznačně odporuje evropské antidiskriminační legislativě a který naše pravice využívá k zakrývání vlastní neschopnosti a ututlávání korupčních kauz.
 
 
Domníváte se, že by koalice ČSSD-KSČM mohla v některém kraji skončit?
V některém kraji?
 
Ano, v některém kraji. Hned to vysvětlím: Nemyslím si totiž, že KSČM jako suverénní politická strana se má onomu velkému tlaku podřídit. Samozřejmě jde o konkrétní věci v některém kraji a mnohde jde už spíš o osobní vazby.
 
 
Máte na mysli někoho konkrétního?
 
Vezměme si Jihočeský kraj. Útok na Vítězslavu Baborovou, naši bývalou radní pro školství, byl vyloženě osobní, šikanózní. Skutečně jsem to považoval za projev fašizující se společnosti. Na Václava Kučeru, našeho bývalého radního pro životní prostředí a zemědělství, byl veden velmi manipulativní útok proti jeho schopnostem a odbornosti.
 
 
Oba nakonec na funkce rezignovali, přestože měli na své straně podporu orgánů KSČM…
 
Tlak na Víťu Baborovou byl tak intenzivní, že ohrožoval její zdraví. Vašek Kučera ustoupil pouze z rodinných důvodů, poté, kdy zemřel jeho otec. Jiné důvody v tom nejsou. KSČM nemá důvod ustupovat sílícímu tlaku. Pokud snad ČSSD nebude mít zájem o spolupráci s námi, nechť spolupracuje s pravicí. A v parlamentních volbách se ukáže, komu lidé budou věřit. Jestli několika desítkám nebo celostátně několika stovkám provokatérů, kteří se nesmířili s výsledkem krajských voleb, anebo uvěří tomu, že je třeba programově změnit situaci v ČR. Tady KSČM jako politická strana nemá co ztratit. Jestli dočasně nebudeme někde v koalici, neznamená to ztrátu pro KSČM, ale ztrátu pro daný kraj.
 
 
Někdo se může zeptat, zda by strana neměla pečlivěji vybírat lidi do klíčových funkcí. Hysteričtí křiklouni mají posluchače...
 
Je evidentní, že manipulativní techniky, jak vyvolat napětí ve společnosti, se používají stále. Je to součást antikomunismu, v každém naučném slovníku najdeme, jaké metody antikomunismus používá. Útoky jsou samozřejmě individualizované, a tak se s nimi také musí zacházet. KSČM bude ovšem v každém kraji reagovat jinak, podle situace v daném regionu. Ať už jde o míru odbornosti, o možnost nasadit z kandidátky kohokoliv jiného - kdo je schopen se uvolnit pro práci radního či vicehejtmana. Výhodou většiny kandidátních listin je, že můžeme buď trvat na tom, aby konkrétní člověk danou funkci dál vykonával, nebo ho za určitých okolností vyměnit, protože připravených odborníků máme dostatek.
 
 
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl nedávno v Hospodářských novinách, že vládnutí s komunisty v krajích přináší problémy. Komunisté podle něj ukazují, že ještě nejsou připraveni převzít odpovědnost na celostátní úrovni.
 
Vůbec nic nevyčítám názoru Bohuslava Sobotky. Jen říkám, že KSČM bude mít velké problémy s tím, aby s některými lidmi byla v koalici, protože jsou zasaženi korupcí. Takoví lidé jsou i v ČSSD. A to by KSČM poškodilo více než to, zda někdo v minulosti byl či nebyl spojen s mocenskými složkami socialistického státu. To přece nesvědčí o tom, zda něco dělal, či dělá špatně nebo dobře. My hodnotíme lidi podle současné práce a jejich morální profil podle toho, nakolik to dělali poctivě a umí svoji profesi odborně využít i v současné době. Podotýkám, že to není nic jednostranného. I KSČM bude muset zvažovat, jestli s některými lidmi do budoucna bude.
 
 
Místopředseda ČSSD Michal Hašek zase nedávno v rozhovoru pro MF Dnes řekl, že současná KSČM jenezreformovanou stranou, vládní koalice s komunisty po příštích volbách je pro něj prý nepředstavitelná.
 
U Michala Haška vnímám jeho výrok jako silácké řeči, které mají na sjezdu ČSSD oslovit delegáty. Jen, aby se nemýlil. Mám mnoho dopisů od poctivých členů sociální demokracie, včetně delegátů nadcházejícího sjezdu, kteří mi dávají na vědomí, s čím tam chtějí vystoupit. Pokud jde o reformování KSČM, mohu mu také prostřednictvím novin vzkázat, že KSČM se nehodlá reformovat do jakési druhé sociální demokracie, protože by se stala nepotřebnou. A to opravdu není náš program. Naše poučení jak z listopadu 1989, tak ze současné situace, je možná nejvíc potřebné právě pro takové politiky ČSSD, jako je Michal Hašek. Zameťte si před vlastním prahem, aby vaši členové a funkcionáři nebyli zasažení korupčními skandály a budeme moci spolupracovat na poctivé správě nejen regionů, obcí a měst, ale i na dalších úrovních. KSČM jako suverénní politická strana neradí ČSSD, jak se má reformovat. Očekává však, že nebude druhou korupční stranou po ODS, která musela uznat na svém kongresu, že se symbolem korupce v České republice stala.
 
 
Předčasné volby už zřejmě nebudou. Podle preferencí by měla získat v parlamentních volbách 2014 nejvíce hlasů právě ČSSD a také KSČM by posílila. Ale připravujete se na případné oslovení k účasti na vládě, ne?
 
Nevím, proč si myslíte, že nebudou předčasné volby, jsem stále přesvědčen, že být mají a musíme na tom, aby se konaly volby dříve než v červnu 2014, dál pracovat, protože tato vláda skutečně devastuje ekonomický a politický potenciál země. KSČM poctivě pracuje na programových záležitostech. Jak na politickém programu, tak na jednotlivých odbornostech, ať už jde o odborné zázemí KSČM jako celku nebo stínovou vládu. Strana má připravené odborníky jak do funkcí parlamentních, tak exekutivních. Já však nikdy nedělím kůži medvěda, dokud běhá po lese. Máme před volbami a toto není otázka, na kterou je třeba nyní odpovídat. Přípravu však máme, máme priority v jednotlivých resortech, máme jasno, jak bychom se zachovali v oblasti daní, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin, justice, v hospodářské a sociální politice…
 
Naše příprava na fungování současných sociálních systémů je zřejmě lepší, než byla příprava současné vládní koalice. Třeba po zrušení smluv Úřadem pro hospodářskou soutěž na MPSV je dnes už skoro zřejmé, že nešlo jen o trestný čin bývalého náměstka Vladimíra Šišky, ale o neschopnost resortu vůbec udělat něco pozitivního pro fungování sociální sítě. Podle mě šlo spíš o zneužití veřejných prostředků, které jsou vypláceny na tom nejcitlivějším místě. Nemyslím si proto, že by předčasné volby byly nemožné. Jde o to, že česká společnost je společností více trpělivých lidí, než je třeba společnost bulharská. Bulhaři už dokázali demonstracemi vládu donutit k demisi. My pořád čekáme.
 
Někdy se ptám, jestli je ještě na co čekat, když současná vláda zadlužuje příští vlády na 30 let dopředu jen proto, aby oddálila svůj pád. Každý den, kdy zůstane u moci, jen narůstá problém pro kteroukoli příští vládu, ať bude složena jakkoli. Dluh, který Nečasův kabinet vytváří, roste tak rychle, že jeho zastavení bude znamenat vážné zásahy, které bude muset jakákoli vláda udělat bez ohledu na to, ať už v ní budou, či nebudou komunisté.
 
 
Na Pražský hrad usedl včera nový prezident. Říká se, že je to první polistopadový levicový prezident, pro někoho je možná názorově spíš »středový«. Ať tak, či onak – co se změní nástupem Miloše Zemana do této ústavní funkce? Mluví se zástupci všech stran, setkali jste se nejméně dvakrát…
 
V politice je styl Miloše Zemana dopředu odhadnutelný. On opravdu není člověk, který by nekomunikoval, schůzky jsou a budou pravidelné s tím, že musí vést k řešení nějakého problému. Jsem přesvědčen o tom, že po nastoupení do prezidentské funkce bude Miloš Zeman chodit nejen do parlamentu, ale i na zasedání vlády, a bude chtít doložit, jak některé systémy fungují.
 
 
Co je dnes největším problémem české společnosti, a tedy i politického systému?
 
Problémem je, že některé věci začaly sloužit samy sobě místo toho, aby sloužily účelu, pro který byly založeny. Už jsem mluvil o sociálním systému, ale obdobně podle mě nefunguje pro občany systém zdravotnictví, ten funguje pro zdravotní pojišťovny a možná pro zdravotnická zařízení. To je špatně. Když se budeme bavit o policii nebo o bezpečnostních systémech obecně – tam také nevidím teď efekt, a vláda, která dělá spíše prokorupční než protikorupční kroky, nechává zabřednout společnost do velkých problémů.

 

Jsem přesvědčen o tom, že pokud bude nový prezident, jak slíbil, naslouchat názorům občanů, můžeme se dočkat nikoli aktivistické, ale aktivní role hlavy státu. Jediné, v čem mu KSČM nebude pomáhat, je změna parlamentního systému na prezidentský. Zároveň je jasné, že i když do něčeho prezident vstoupí, vždy bude záležet také na ostatních ústavních institucích, jak budou fungovat Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud. Mně se nezdá, že by bylo něco špatného na aktivním přístupu k politice.

 

 

Autor: Marie KUDRNOVSKÁZdroj: Haló noviny