KSČM očekává omluvu od Jana Fischera

25.10.2012 13:25

Vyjádření poslance PČR a předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa k výrokům kandidáta na prezidenta ČR Jana Fischera o KSČM.

 
Přestože KSČM ještě nevstoupila do zahájené kampaně přímé volby prezidenta České republiky, je již nezbytné se vyjádřit ke zcela nepřijatelnému výroku jednoho z mnoha kandidátů, a to Jana Fischera. Ten uvedl, že by jako prezident neakceptoval takový návrh na složení vlády, který by počítal s účastí zástupců KSČM, a že by dokonce zkoumal, zda nejde u menšinové vlády o skrytou podporu komunistů.  
 
Vyjádření je za hranou ústavnosti, protože popírá rovnost občanů a jejich právo se podílet na správě státu a nerespektuje princip výstavby ústavních orgánů státu, jak je upravují čl. 2 odst. 3 a čl. 5 Ústavy ČR a dále  čl. 2 odst.1, čl. 3 odst.1, čl. 20 odst. 2 a čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Zároveň je to neúcta k občanům, kteří vyjádřili nemalou podporu KSČM v posledních volbách.  
 
Jeho další tvrzení, že je KSČM extremistickou stranou, je nejen nepravdivé,  ale i v rozporu se všemi zprávami, které i jako bývalý premiér předkládal za vládu do Parlamentu. KSČM postupuje zcela v souladu s Ústavou České republiky a její změny navrhuje jen legálními prostředky, respektuje i uzavřené mezinárodně právní závazky, a pokud prezentuje návrhy na jejich změny, pak tak činí jen v souladu s mezinárodním právem. Věříme, že pan Jan Fischer nechce kriminalizovat právo naší strany na legitimní odlišný názor, než sám zastává např. z důvodu jeho vlastního konjukturalismu. Mezinárodně rozšířený kritický postoj k NATO je i v programu KSČM vyjádřen zcela legitimně. Jistě nelze upírat nikomu ani právo se jasně vyjádřit proti zahraničním vojenským misím, které nemají mandát OSN, do kterých se nezapojuje ani řada dalších zemí.  
 
Pan Fischer si programové dokumenty KSČM nejen nepřečetl, ale není ani ochoten se zajímat o naše praktické politické kroky. To svědčí o tom, že asi neusiluje 
být prezidentem všech  občanů České republiky. Je možné, že pan Fischer za dobu pobytu v Anglii ztratil kontakt s  naší státní realitou.  A je jen na občanech, voličích, jak takové vyjádření budou posuzovat. 
 
Za toto nepravdivé a prezidentského kandidáta nehodné tvrzení od Jana Fischera právem očekáváme omluvu.
 
Autor:Vojtěch FILIP, poslanec PČR a předseda ÚV KSČM
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM