KSČM pro vyšší sociální stipendia

26.07.2013 10:51
Sociální stipendium pro studenty z nízkopříjmových vrstev je podle KSČM potřeba zvýšit. Skupina komunistických poslanců proto předložila novelu vysokoškolského zákona, která zvyšuje sociální stipendium ze současných 1620 na 2100 korun měsíčně.
 


»Současná úprava sociálního stipendia pevně stanoveného a omezeného částkou 1620 Kč je platná od roku 2006. Od té doby nedošlo k úpravě, tedy k navýšení zákonem stanovené částky, která by zohlednila vývoj inflace, ani k úpravě koeficientu a tomu odpovídajícímu rozšíření okruhu příjemců s ohledem na obecný růst životních nákladů, růst nezaměstnanosti a zhoršování sociálního postavení sociálně slabých rodin,« stojí v důvodové zprávě k návrhu, pod nímž jsou podepsáni poslanci Miroslav GrebeníčekZuzka Bebarová Rujbrová a Marta Semelová»Jde nám o navýšení stipendií pro sociálně slabší skupiny studentů tak, aby již nedocházelo k případům, že studenti musejí ukončit nebo přerušit studia, protože s ohledem na sociální situaci své rodiny nejsou schopni zajistit veškeré náklady spojené se studiem,«řekla našemu listu Bebarová Rujbrová.
 
Podle poslanců vývoj inflace a trvalý růst životních nákladů v následujících letech znamenal pro sociálně slabé studenty a jejich rodiny neustále rostoucí zátěž. Poukazují na fakt, že kupní síla pevně stanovené částky 1620 Kč se do roku 2013 výrazně snížila, v období let 2006 až 2012 míra inflace podle Českého statistického úřadu v součtu dosáhla 19,3 %. Pro rok 2013 ministerstvo financí udává odhad míry inflace 2,1 %. »To znamená, že i k pouhé valorizaci původní částky sociálního stipendia 1620 Kč by bylo nutné zvýšit tuto částku o 347 Kč na částku 1967 Kč,« argumentují poslanci.
 
Nelíbí se jim také, že navzdory zvyšování celkového počtu rodin žijících pod hranicí chudoby a rodin, které se v důsledku vyšších hladin nezaměstnanosti dostávají do obtíží, se v uplynulých letech rozpočtované objemy prostředků na sociální stipendia dokonce významně snižovaly. Veřejné vysoké školy na tato stipendia měly určeno od ministerstva školství v roce 2010 zhruba 86 milionů korun, loni už dostaly ale 42,7 mil. Kč.
 
Poslanci KSČM předkládají příslušnou novelu také proto, že ministerstvo školství podle nich v obsáhlé úpravě vysokoškolského zákona nenavrhlo žádnou změnu ustanovení o sociálních stipendiích. Změnu je podle nich přitom naléhavě nutné přijmout »s ohledem na podporu a zajištění přístupu studentů ze sociálně slabých rodin k vysokoškolskému vzdělání v co nejkratším čase«.
 
 
Autor: RedakceZdroj: Haló noviny