KSČM: prostor ženám dáváme i bez kvót

08.06.2015 17:06

 

KSČM dává ženám druhý nejvýznamnější prostor ve vedení i na kandidátních listinách mezi všemi parlamentními stranami. Vyplývá to z výsledků 7. ročníku soutěže organizace Fórum 50%. Odborná porota hodnotila dodržování rovných příležitostí pro ženy a muže, jak uvnitř stran, tak navenek. Podle místopředsedkyně KSČM Miloslavy Vostré je z výsledků zřejmé, že to jde i bez kvót.„Povinné kvóty nepochybně přináší příležitost ženám, jak snáze rozbít tzv. skleněné stropy, na druhou stranu jim mohou snížit sebevědomí, protože si nemohou být zcela jisté, zda se do funkce dostaly díky svým schopnostem, nebo proto, že bylo nutné naplnit kvóty,“ uvedla. 

KSČM nemá striktní pravidla pro udržování vyrovnaného poměru žen k mužům. Při sestavování kandidátek mají stranické orgány pouze doporučující metodiku a rozhodují podle svých kompetencí, a to také v otázkách podílu žen a mladých lidí v čelech kandidátních listin. Přesto dlouhodobě udržují poměr 56% mužů ku 44% žen. „Aby se ženy mohly podílet na tvorbě programu, kandidovat, být ve vedení strany i v jejích orgánech, jsme je nemuseli třídit podle genderového klíče. Kvóty jsou do jisté míry zvýhodněním jedné skupiny před druhou, a tím se trochu pokřivují pravidla rovné soutěže. Sama pracuji v nejvyšších patrech stranické struktury a jsem ráda, že jsem si prošla soutěžemi o místa na kandidátkách. Je to taková forma přirozeného psychotestu. Naučí kandidáty obstát ve složitých situacích, unést neúspěch nebo prohru a čelit jim,“ dodala Vostrá s tím, že si strana ocenění váží.

 

Porota hodnotila: 

1. Zastoupení žen (ve vedení strany, ve vedení Parlamentu, mezi kandidujícími a zvolenými ve volbách do Poslanecké sněmovny 2013, Senátu, Evropského parlamentu a obecních zastupitelstev 2014)

2. Vnitřní pravidla (cílené nabírání členek, závazek prosazování genderové rovnosti ve stanovách, pravidla pro obsazování stranických postů a sestavování kandidátních listin, slaďování rodinného a stranického života, existence ženské frakce)

3. Strategie strany vůči veřejnosti (zviditelňování žen a témat týkajících se žen v kampaních, zviditelňování kandidátek, genderově citlivý jazyk)

4. Spolupráce s českými a zahraničními organizacemi (s českou i zahraniční akademickou a odbornou obcí, neziskovými organizacemi)

5. Volební program a hlasování pro zákony (opatření a zákony na podporu rovnosti žen a mužů, slaďování rodinného a profesního života, boj proti domácímu násilí atd.)

 

 

Autor: Ing. Šárka CicvárkováZdroj: Fórum 50 %