KSČM proti turecké agresi v Sýrii

31.10.2019 12:43

KSČM zcela zásadně odsuzuje vojenskou agresi Turecka na území severní Sýrie pod názvem Pramen míru proti Kurdům. Jde o bezprecedentní akt použití vojenské síly proti suverénnímu státu a kurdskému národu. Jedná se o porušení všech principů mezinárodního práva a zvyklostí mezinárodního společenství. KSČM žádá Radu bezpečnosti OSN urychleně přijmout veškerá nutná opatření k zastavení vojenské agrese a strádání civilního obyvatelstva. Vzniklá situace může vést ve svém důsledku k obnově Islámského státu, dalším vlnám migrace a k obnovení válečného konfliktu v Sýrii. V této souvislosti se ohrazujeme vůči výhružce prezidenta Erdogana, že může otevřít dveře miliónům uprchlíků do Evropy. Rozhodně odmítáme politiku vydírání. Turecko si agresivní vojenskou politikou síly zajišťuje své zájmy, inspirované dřívější shovívavostí světových mocností. Na tuto politiku však dlouhodobě doplácí kurdský lid. Pro KSČM je cílem zastavení válečného konfliktu a nastolení míru.                                   

                                                                                                                                                  VV ÚV KSČM