KSČM proti zdražování parkovacích karet!!!

30.01.2021 18:21

Tradičně s koncem roku řešíme, nejen v našem obvodu, ceny parkovacích karet. Dalo by se říci, že se neděje nic zvláštního. Cena parkovací karty se opět meziročně opět zvýšila, tentokrát má stát 480 korun. Od roku 2019 je cena karty stanovena příslušným Nařízením města. Dovolte mi pouze připomenout krátkou historii vzniku parkovacích karet. V nedávné minulosti na sídlišti Fifejdy II. byly problémy s parkováním zaměstnanců komplexu „Orchard“. Parkoviště uvnitř komplexu bylo zpoplatněno, a tak po odjezdu občanů bydlících na sídlišti do práce, byla parkoviště obsazena zaměstnanci komplexu. Ti však setrvávali na parkovišti obvykle déle a obyvatelé sídliště po návratu z práce neměli kde parkovat. Velmi jednoduchým řešením bylo zavedení parkovacích karet pro rezidenty. Byli jsme rádi, že cena parkovací karty zohledňuje pouze náklady na vystavení karty a její administraci, že nezatěžuje příliš rozpočty domácností. Vše se změnilo v posledních letech, kdy cena karty neustále roste. Roste i přesto, že některé strany koalice mají ve svém volebním programu vytvoření bezplatných parkovacích zón pro rezidenty a abonenty. Je podivné, že město Ostrava na jedné straně zvyšuje finanční zatížení domácností (Ostraváků), na straně druhé velkoryse podporuje nákladné projekty určené pouze pro úzkou skupinu obyvatel Ostravy. Jsme na konci roku 2020. Zprávy o vyšších nákladech na živobytí nejsou pro nikoho příjemnými. Přesto mi dovolte, abych všem občanům Moravské Ostravy a Přívozu popřál klid a pohodu a rok 2021 bez virů a jiných strašáků.

                                             Josef Blahuta, zastupitel za KSČM v MOaP