Lessy ustoupil Kubicemu

13.06.2012 22:54

 

        Vláda minulý týden zamítla požadavek policejního prezidenta Lessyho, ve kterém požadoval pro příští rok 40 tisíc policistů. Lessy ustoupil ze svého postoje a v příštím roce tak má být policistů méně než jím původně požadovaných 40 tisíc. Hovoří se o úrovni přibližně 39 tisíc policistů. Lessy přitom prohlašoval, že v jakémkoli nižším počtu by policie nemohla kvalitně fungovat. Policejní prezident má po dohodě s ministrem vnitra Kubicem připravit nový návrh počtu policejních míst na příští rok, který by na rozdíl od toho předchozího měl ve vládě šanci na schválení. Sám Lessy tedy překvapivě snížení počtu policistů na příští rok připustil a ustoupil tak Kubicemu, se kterým na toto téma vedl dlouhodobě spor. Bez zajímavosti také není, že Kubice také údajně zastavil řízení, které proti Lessymu vedl kvůli nedodrženým limitům na odměny pro podřízené.

            Nevím, co vedlo nebo donutilo k tak zásadní změně názoru policejního prezidenta, který ke snižování počtu policistů vždy zaujímal negativní stanovisko a dokázal předložit i návrhy na řešení. Prohlašoval, že hranici 40 tisíc policistů nelze překročit, pokud mají být zajištěny standardní služby všech policejních složek. Chci připomenout i jeho vyjádření na Žofínském fóru, kde oznámil, že v budoucnu se Policie ČR může dostat do situace, kdy nebude mít dostatek sil a prostředků na nutná, rychlá a účinná řešení. Sdělil tehdy, že Policie ČR se potýká s největším personálním poklesem za dvacet let své existence. Za zvláště kritický označil rok 2013 a 2014, kdy, jak řekl, hrozí nebezpečí rozpadu současné policejní struktury (14 krajských ředitelství, 78 územních odborů a 545 obvodních oddělení). O to více považuji tak náhlou změnu rozhodnutí policejního prezidenta za podivnou.

            KSČM konstatuje, že vláda neplní své programového prohlášení v oblasti bezpečnosti, ve kterém se mj. zavázala, že bude pokračovat v modernizaci základních policejních útvarů a vybavení policistů a po provedené analýze předloží návrh na zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni ve velkých městech s cílem posílit spolupráci mezi Policií ČR a místní samosprávou. Také, že posílí vliv místní samosprávy na výkon zajišťování ochrany veřejného pořádku. Dále, že bude věnovat pozornost boji proti kriminalitě. Skutečnost je však taková, že v ulicích chybí policisté a je nedostatek finančních prostředků na základní činnosti policie. Z tohoto důvodu se ruší některá obvodní oddělení a služebny, šetří se pohonné hmoty a podmínky pro práci policistů jsou mnohdy nevyhovující. Plánované snižování počtu policistů situaci jistě nezlepší.

            Proto KSČM opakovaně vyzývá vládu, aby se situací v Policii ČR začala neprodleně zodpovědně zabývat a předešla tomu, aby zejména v letech 2013-2014 přerostla kritickou mez. Na úkol zajistit bezpečnost občanů nesmí stát rezignovat.

Zdeněk Maršíček, stínový ministr KSČM pro resort vnitra 

Diskusní téma: Lessy ustoupil Kubicemu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek