Levice musí přejít do ofenzívy, zaznělo na Litoměřickém odborném semináři

16.10.2019 12:10

Ohlédnutí za uplynulými 30 lety od listopadu 1989 bylo inspirací pro vystoupení řečníků na pátém ročníku Litoměřického odborného semináře, který s úspěchem v sobotu připravil Ústecký krajský výbor KSČM. Letos akce změnila místo konání – nikoli Litoměřice, nýbrž Lovosice. Tamní pohostinné Kulturní středisko Lovoš si získalo sympatie všech.

 

V úvodu pozdravili účastníky, kteří se sjeli z širokého okolí, představitelé Ústeckého KV KSČM Oldřich Bubeníček a Pavel Vodseďálek. Bubeníček, jenž je v kraji hejtmanem, zdůraznil, že sedm let KSČM vede kraj, »a je to znát«. Kraj zrekonstruoval všechny své domy sociální péče, školy, v dobrém stavu jsou silnice, daří se krajskému zdravotnictví, jež nabízí pacientům špičková pracoviště. Těžba uhlí se omezila, elektrárny se rekonstruovaly, a připočteme-li zdejší krásy přírody a památky, kraj vzkvétá, pochlubil se hejtman. Bubeníček ocenil, že premiér poděkoval kraji za to, že »celá republika může topit a svítit«.

 

Posluchači se těšili na ekonomku Ilonu Švihlíkovou, politologa Oskara Krejčího a historika a politologa Josefa Skálu. Zajímali se také o nováčky semináře: ekologa Jiřího Gutha Jarkovského (pravnuka Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského, 1861 až 1943), družstevníka Arťoma Korjagina a publicistu Tomáše Koloce.

 

Jako závislou vylíčila českou ekonomiku docentka Švihlíková. V ČR mají obrovský vliv nadnárodní firmy, které dosahují abnormální ziskovosti. Roční odplynutí až 500 mld. Kč z republiky je znát, odtušila. Na manifestačním mítinku ČMKOS v minulém týdnu zazněla kvantifikace nákladů transformace přenesených na zaměstnance – činilo to prý 4,5 bilionu Kč. »Na Západě jsou náhrady zaměstnancům vyšší než zisky, u nás naopak. Je směšné si vzpomenout na heslo poloviny 90. let: ‚Do pěti let doženeme Německo!‘ V reálu jsou mzdy třetinové,

« uvedla.

 

Na této »strategii trpaslík«, jak ji nazvala, má »někdo« zájem. Vyzvala, aby se levice nebála a přešla do ofenzívy, za vzor jí může posloužit např. předseda Labour Party Jeremy Corbyn. Švihlíková ocenila europoslankyni KSČM Kateřinu Konečnou, která chápe ohrožení svobody internetu, neboť dochází k setrvalým mocenským snahám omezit jej. »Sdílení je totiž bytostně levicový princip.«

 

Krmelcem cizího kapitálu

 

Profesor Krejčí se zamyslel nad chybami, jež provázely socialistické a komunistické hnutí (což vedlo ke změně režimů ve střední a východní Evropě). Socialistická praxe, bohužel, těžce přijímala nové podněty, přičemž právě socialismus se musí vyznačovat dynamikou a inovacemi. Intelektualizaci hnutí nemohou zajistit byrokraté, uvedl Krejčí a zdůraznil, že socialismus nelze budovat bez lidských práv.

 

Převraty proběhly v cizím zájmu a cizí režii, navázal Josef Skála. »Takovou moc, jakou má kapitál nad námi, dějiny nepamatují. Jsme krmelcem cizího kapitálu a vazalem cizích mocností,« dodal s tím, že mnoho problémů je řešitelných až za horizontem kapitalismu. Kapitalismus není schopen zvládnout krizové jevy, mj. migrační krizi, expanzi teroru apod. Proto je legitimní vysvětlovat veřejnosti, proč právě nyní je třeba být radikální antikapitalistickou levicí, proč právě teď je nutno být levičákem, míní řečník.

 

 

 

Mír je základem

 

Úspěchy a neúspěchy tří desítek let od Listopadu v ochraně životního prostředí předestřel Jiří Guth Jarkovský. Mnohé dobré procesy byly nastartovány již před Listopadem, např. hnutí Brontosaurus. Ale problémy byly, což dokládá letošní 30. výročí teplické demonstrace za zdravé životní prostředí. »Právo životního prostředí vzniklo po roce 1989 celé znova, a kvalitně,« uvedl. Některá očividná znečištění se podařilo zastavit. Je to však také »zásluha« přesunu velkých výrobních programů do Asie. Nedaří se péče o krajinu a půdu. »Bývalá JZD se hromadně změnila na obchodní společnosti namísto návratu ke kořenům,« konstatoval řečník, který – jak se představil, je čtyřnásobným družstevníkem. Nedaří se ozdravit ovzduší velkých měst, rozvoj automobilismu je enormní. Vážným faktorem je i neochota spotřebitelů uskrovnit se a faktem je bohatnutí dříve rozvojových zemí Číny a Indie. »Ano, klimatická změna probíhá a jejími projevy jsou přibývající extrémy počasí. Zásadní podmínkou udržitelného rozvoje je však mír,« zakončil ekolog. Zkušenosti mladého člověka předal člen pražské organizace KSČM Arťom Korjagin. Doba před 30 lety, a tím spíše období reálného socialismu, je pro mladé lidi »dávnou minulostí«. Zabývají se současností, např. životními náklady. A je jim v podstatě jedno, kdo jim dá perspektivu – zdali KSČM, nebo jiná strana. Mladé zajímají možnosti dostupného bydlení, na tom se musí autentická levice profilovat, navrhuje Korjagin. Stejně tak klima. Během stávky za klima zněla antikapitalistická hesla. Problém je, že »jsme experty na to, s kým nespolupracovat«.

 

Seminář měl též milou kulturní vložku. Jeho průběh zpříjemnila svým zpěvem mladá zpěvačka Lucie Hančlová.

 

 

                                                                                                                                 Mediální úsek ÚV KSČM