Levicové fórum

15.04.2013 19:46

 

Myšlenka založit informační a koordinační platformu Levicové fórum vzešla ze setkání členů »politických stran, odborů a iniciativ od středu doleva«, které se z popudu Strany práv občanů–zemanovci (SPOZ) sešlo ve čtvrtek v podvečer v Praze.


Setkání, na něž dorazilo bezmála 40 osobností, načrtlo široké pole teoretické a akční činnosti, kde by se levicové subjekty měly informovat o svých akcích, pokusit se formulovat společné zásady řešení klíčových politických, ekonomických, kulturních, ekologických a jiných problémů, případně i rozmyšlení povolebních kroků (zejména do senátních voleb 2014) a dlouhodobější vize. Shoda panovala ohledně rozšíření přímé demokracie, zejména všeobecného referenda.
 
Hovořilo se o možnostech ústavních změn, přičemž ale Václav Exner (Alternativa zdola) upozornil, že není vyčerpán demokratický náboj stávající Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Podtrhl - spolu s Radimem Valenčíkem (ČSSD) - vhodnost formulovat a realizovat trvale udržitelnou politiku v celé šíři života společnosti. Vidí poměrný volební systém jako metodu zastoupení menšin, zatímco např. Zdeněk Trinkewitz (Světové hnutí za přímou demokracii) a Bohumír Dufek (Asociace svobodných odborů) prosazovali většinový systém, resp. »cestu osobností«.
 
Mediální expert Štěpán Kotrba zdůraznil nutnost obrany a rozvoje veřejného prostoru, statků, služeb a dialogu. Jiří Vyvadil (ČSSD) modeloval povolební koalice, Milan Taraba (Sdružení nájemníků) vyzdvihl družstevnictví, Miloš Kužvart (externí poradce prezidenta) varoval před mediokracií, Jiří Šteg (ProAlt) podtrhl nutnost spolupráce špiček politických stran, Václav Novotný (OI Ne základnám) upozornil na petiční peripetie a občasné uhýbání stran v centru, na krajích a ve městech před citlivými tématy, dle Vladimíra Höniga (SPOZ) by se levice měla snadno shodnout na prioritách, jako je zdravotnictví, důchody, školství.
 
 
Autor: RedakceZdroj: Haló noviny