Lidé potřebují vizi

18.04.2012 09:28

 

Rozhovor s Tomášem Vokounem, koordinátorem Fóra alternativ.

Připomeňte, prosím, znovu, co je to Fórum alternativ?
 
Fórum alternativ (FA) je metoda, díky které spolu mohou komunikovat jednotlivé iniciativy a občanská sdružení a hledat tak partnery pro společné akce a projekty. Není to žádný právní subjekt, ani nový druh občanského sdružení - je to platforma, na které se tyto iniciativy a sdružení mohou setkávat, diskutovat, spojovat se. Vzniklo za účelem zvýšení síly iniciativ. Samotné, pochopitelně, nemohou mít takovou sílu, jako když se spojí a vzájemně se podpoří na akcích či ve společném postupu. I zde platí »V jednotě je síla«. To jim umožňuje právě FA.
 
 
Naši čtenáři znají Spojenectví Práce a Solidarity, což je také platforma, na které se setkávají určité organizace i s některými politickými stranami. Jak byste definoval vztah mezi SPaS a Fórem alternativ?
 
Je zde osobní průnik, tj. mnoho osobností, které se angažují ve SPaS, jsou aktivní i ve Fóru alternativ. Takovým příkladem je Ilona Švihlíková nebo Eva a Václav Novotní.
 
 
Právě dnes se v naší republice rozběhl týden protestů nazvaný Stop vládě. Jak se aktivizuje FA?
 
My plníme úlohu informační a mobilizační. FA informuje všechny subjekty a i veřejnost, co se kde děje. Jsme takovou informační centrálou, od nás putují informace k organizacím a iniciativám a od nich k nám. Současně mobilizujeme veřejnost a všechny lidi kolem občanských sdružení a iniciativ, abychom se společně těchto protestů účastnili – s vyvrcholením v sobotu na pražském Václavském náměstí.
 
 
Jaká je součinnost Fóra alternativ s odbory?
 
I odboráři se částečně zúčastňují na činnosti FA. Hlavně v regionech jsou odboráři poněkud aktivnější. Ale pokud se ptáte, zdali probíhá přímá koordinace mezi vedeními odborových centrál s FA, tak nikoli.
 
 
V současné době jako by se roztrhl pytel s peticemi. Jsou to petice za demisi vlády, proti církevním restitucím, za objektivitu veřejnoprávních médií atd. Nemohou v tom mít lidé zmatek? A má smysl takový počet petic?
 
Petice jsou nejdůležitější k tomu, abychom se dostali k lidem. Je totiž možné postavit si podle petičního zákona kdekoli na ulici stánek a vedle sbírání podpisů taky hovořit s lidmi. Vysvětlovat, co se děje apod. Samozřejmě, získá-li petice 10 000 podpisů, je možné požádat petiční výbor v parlamentu o veřejné slyšení, kterého se musí účastnit zástupce vlády. To je také důležité.
 
 
Co jsou to regionální Fóra alternativ?
 
To jsou místní, regionální platformy pro koordinaci občanských sdružení a iniciativ. Systém je stejný.
 
 
Kde jsou tato regionální fóra nejvíce aktivní?
 
Jmenoval bych Brno, Jihlavu a Ústí nad Labem.
 
 
»Ústřední« setkání Fóra alternativ v Praze byla již čtyři, právě včera proběhlo 5. fórum alternativ. Povězte, co se na setkání diskutovalo?
 
Zabývali jsme se převážně praktickými úkoly: finišování příprav demonstrace 21. dubna, sílí pražské okupační hnutí dle vzoru Occupy Wall Street, řešily se možnosti pomoci spoluobčanům v těžké životní situaci nebo příprava na prezidentské volby. Na celorepublikovém setkání byl také prostor pro výměnu zkušeností mezi regiony.
 
 
Vy jste byl jedním z aktérů filmu režiséra Víta Janečka Závod ke dnu (o zániku podniků v ČR a o ztrátě pracovních míst). Skutečného »závodu ke dnu« se denně účastní v naší zemi statisíce lidí – senioři, mladé rodiny, handicapovaní, nemocní, chudí, lidé bez domova atd. Proč se podle vás všichni tito lidé nespojí a nevystoupí účinně proti pravicové vládě?
 
Protože lidé nevěří, že může být něco jiného, než je dnes. Uvěřili tomu, že žijeme v nejlepším možném světě a nejlepší možné době a že případná změna by byla jen k horšímu. Pokud jsou lidé aktivní, tak spíše vystupují slovy, nadávají po hospodách atd. Lidé však potřebují nějakou vizi!
 
 
Dává jim tuto vizi, jak říkáte, současná levice?

 

Já si myslím, že je potřebné k lidem především dostat informace. Což není jednoduché »díky« tomu, jaká je v naší zemi »svoboda« šíření informací. Teď mám na mysli média. A je tu ještě jeden nezanedbatelný faktor – finanční prostředky. Dám příklad: Devatenáctého dubna jsme chtěli udělat v Brně diskusní večer s názvem Co dál po pádu vlády? Ale zjistili jsme, že nejsme schopni bez peněz najít odpovídající prostor, kam by se vešlo asi sto lidí. Když to pojmenuji pravými slovy, chceme-li naplnit svobodu slova, musíme mít peníze. Tak to, žel, v tomto systému chodí.

 

 

Autor: Monika HOŘENÍZdroj: Haló noviny

Diskusní téma: Lidé potřebují vizi

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek