Listopadové info z činnosti Komise mládeže

11.12.2015 15:57

Tento měsíc byl na akce pořádané komisí mládeže velice bohatý. Žádný víkend nezůstal ležet ladem, hned na výročí VŘSR jsme uspořádali Lampionový průvod. Je to jedna z akcí, která se letos pořádala poprvé. Bylo nám hned jasné, že ne naposledy. Necelých devadesát účastníků se s námi společně, za svitu našich lampionu prošla po obou březích řeky Ostravice. Mezi účastníky jsme měli mladé pionýry, které jsme hned pozvali na naši Mikulášskou nadílku. Věřím, že příští ročník bude ještě s větším počtem lidí a za pár let se dočkáme osvětlení obou břehů najednou.

Následující sobota nebyla věnována zábavě, ale plánovanému vzděláváni na univerzitě Jana Švermy, pořádané na MěV KSČM Ostrava.

Předposlední sobota byla určena aktivnímu odpočinku. Uspořádali jsme výšlap na Lysou horu a to po trase, Zlatník - Lysá hora - Ostravice. Příroda nám nadělila překvapení a už ve zlatníku nás přivítal sníh. Všichni účastníci, včetně nejmladšího, který měl teprve čtyři roky, zažili první koulovačku v tomto roce. Když jsme se vydováděli, zahájili jsme výstup. Zasněžená krajina nám ukázala svou krásu a s každým metrem výš, to bylo krásnější. Výstup v tomto počasí byl pro nás náročný. Když už jsme byli pod vrcholem, začala na nás padat hustá mlha. Přesto jsme dosáhli na vrchol. Lidí zde bylo moc, protože to byl poslední víkend provozu Šantánu, turistické boudy na Lysé hoře. Také my jsme se zde posilnili a připravili se na sestup. Trasa byla jasná. Ostravice, vlakové nádraží. Hned první metry pod vrcholem nám ukázaly, že to nebudeme mít jednoduché. Patnáct centimetrů sněhu, který ležel na vrcholu hory, byl na stezce ušlapaný a zledovatělý. Cesta se stala dobrodružstvím a bojem o zdraví. Potkalo nás mnoho pádů, ale všichni jsme to přežili ve zdraví. O poznání hůře na tom bylo některé ošacení, ale i toto k turizmu patří. I přes nesnáze jsme dodrželi časový plán a v osmnáct hodin jsme se vydali společně vlakem domů. Cestou jsme zhodnotily celodenní výlet a přes únavu, z úst účastníků zaznívala spokojenost z výletu.

Poslední sobotu v měsíci jsme věnovali besedě s poslance Parlamentu České republiky, soudruhem Ing. Reném Čípem. Beseda se zabývala tématy vnitropolitická situace v ČR, vývoj mezinárodní situace z vojensko-politického hlediska a příčiny imigrace do Evropy. Sešli jsme se v dopoledních hodinách a vedli jsme družnou debatu, kterou jsme ukončili před obědem. Besedu pořádala Komise mládeže společně s Komisí ideové a propagační práce, kterou do nedávna vedl zesnulý, soudruh, Igor Mačejovský.