Lubomír Zaorálek: Dnešní reakce prezidenta Klause ještě více zpochybňuje systém udělování milostí

19.10.2011 10:02

 

Dovoluji si citovat z blogu Lubomíra Zaorálka poslední článek "Dnešní reakce prezidenta Klause ještě více zpochybňuje systém udělování milostí":

Václav Klaus si zřejmě neuvědomuje, jak vážná je situace – systém udělování milostí prezidentskou kanceláří je svědeckými výpověďmi o možném nákupu milostí zpochybněn! V případě Radky Kadlecové bylo dokonce podáno trestní oznámení psychiatrem Martinem Konečným, a celou věc již začala prošetřovat policie!

V takovéto situaci považuji za zcela absurdní vyjádření Kanceláře prezidenta republiky a šéfa tiskového odboru Ochvata, který nás ujišťuje, že se vlastně nic závažného neděje a systém udělování milostí je zcela v pořádku. 

Stejně nedostatečné je dnešní rozhořčení a odmítání jakéhokoli pochybení z úst Václava Klause. Je podivné, že prezident a jeho úřad se nijak nepokouší vyvrátit konkrétní pochybnosti. Je nutné si uvědomit, že prezident v demokratickém systému není žádný monarcha, ani panovník, který může rozhodovat o životě ostatních lidí způsobem, který nemusí nikomu vysvětlovat. Udělení milosti je závažný zásah do výkonu spravedlnosti, která má všem měřit stejně. Jestliže má prezident v rukou možnost udělit výjimku, nese velkou odpovědnost a musí být připraven vyvrátit jakákoli podezření a vyloučit jakékoli spekulace při udělování milostí. 
Nerozumím tomu, proč prezident sám nemá největší zájem na tom, aby věci objasnil? Copak si neuvědomuje, že svým dnešním mlžením riskuje zpochybnění nejen procesu udělování milostí, ale celého úřadu prezidenta republiky?
Považuji za nutné a apeluji na prezidenta republiky – poskytněte veškeré informace veřejnosti i orgánům činným v trestním řízení, které tento podezřelý případ šetří. Veřejnost má nyní právo vědět, kdo případ Radky Kadlecové projednával. 
Otázky zní: 
• Komu byl případ svěřen? 
• Kdo zpracoval podklad pro udělení milosti a kdo prezidentovi tuto milost udělit doporučoval? Byl to pan Hájek, Weigl či Jakl? 
• Jaké bylo stanovisko ministerstva spravedlnosti? 
• Kdo s kým mimo prezidentskou kancelář jednal? 
• Jaké důvody byly pro udělení milosti rozhodující? 

Otázky, na které nám prozatím prezident i jeho kancelář odmítají poskytnout jakoukoli relevantní odpověď. Pokud to neučiní, pak bude růst přesvědčení, že v této zemi se opravdu vše stává zbožím a že zbožím se může stát i spravedlnost. 
Jsem přesvědčen, že je v zájmu prezidenta, jeho úřadu i celé české veřejnosti, aby otázky, které klademe, byly jasně a jednoznačně zodpovězeny.

převzato z blogů na "aktualne.cz"

Z těchto důvodů považuji za nanejvýš prozíravou snahu ČSSD prosadit do připravovaného ústavního zákona o přímé volbě prezidenta změnu pravomoci prezidenta, zejména v oblastí udělování milosti. V každém případě by to nemělo být na úkor přijetí zákona o přímých volbách, tak aby platil pro nastávající prezidenské volby. Velká většina občanů tuto přímou volbu očekává a strany, které by měly podíl na jeho nepřijetí, na to v příštích parlamentních volbách doplatí, jako nedůvěryhodné.

Jančura Jan, Ostrava-Poruba

Diskusní téma: Lubomír Zaorálek: Dnešní reakce prezidenta Klause ještě více zpochybňuje systém udělování milostí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek