M. Vostrá: Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

11.11.2014 19:39

V souvislosti s jednáním některých nezodpovědných mládenců, jejichž činy se objevily v poslední době v médiích, vyvstává opět po několika letech otázka snížení trestní odpovědnosti u dětí z 15 na 14 let. Diskuse na toto téma byla nejen ve společnosti, ale i mezi odborníky nejintenzivnější v době, kdy byl přijímán zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy.Už tato diskuse ukázala, že argumenty těch, kteří se přiklánějí ke snížení věkové hranice, se neopírají o žádné policejní statistiky či o záznamy policie o tom, že by se situace v této oblasti zhoršovala. Je tomu spíše naopak, všechny dostupné údaje uvádějí snižování počtu dětí, které se dopustily jinak trestného činu. 

Osobně se domnívám, že tomuto, jistě velmi závažnému jevu v naší společnosti, lze zabránit především prevencí, důslednou výchovou, komplexním řešením otázek umísťování dětí do dětských domovů apod. Jak nedávno uvedla ministryně spravedlnosti, snížením hranice věku se problém nevyřeší a jak ukazuje praxe, jsou soudy pro mladistvé nedostatečně využívána opatření, v zákoně uvedená. 

Proto apeluji na ty, kteří se touto problematikou zabývají, spíše než debaty o snížení věkové hranice zesilte diskusi o větší míře využití výchovy a prevence a následně pak i všech výchovných, ochranných a trestních opatření. Jsou to přeci jenom ještě děti.

 

 

Autor: Ing. Miloslava Vostrá, místopředsedkyně ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM