Marková: Rovné šance nejen na papíře

04.10.2013 08:30

    Ženy v České republice se na první pohled nijak neliší od žen v ostatních zemích Evropské unie. Jejich účast na trhu práce i množství těch, které práci hledají, je prakticky totožné. Ovšem rozdíl v odměňování mužů a žen je u nás nejvyšší v EU – 25,5 %! Velmi významně také zaostáváme v práci na částečný a sdílený úvazek, což vede k tomu, že zaměstnanost žen s dětmi do šesti let je druhá nejnižší.

    Když k těmto nelichotivým číslům připočteme nedostatečnou podporu cenově dostupných kvalitních jeslí, školek a služeb pro rodiče a důraz na tradiční rozdělení rolí v péči o domácnost, děti či staré rodiče, máme v této oblasti ještě hodně práce.

    Situace by se mohla změnit, pokud se voliči a voličky v letošních předčasných volbách rozhodnou dát více hlasů KSČM, která dává nejvíce prostoru i ženám na svých kandidátkách. Ve svém Programu pro budoucnost pak vyzdvihuje i potřebu vyrovnání neoprávněných rozdílů v odměňování žen a mužů podle hesla – za stejnou práci stejnou odměnu. Prosazujeme státní podporu a rozšiřování kapacit jeslí, školek a služeb pro rodiče i zavedení bezplatné docházky v posledním ročníku mateřských škol.

    Chceme přispět ke slaďování rodinného a pracovního života pomocí spravedlivě odměňovaných flexibilních forem práce. Znovu podpoříme i uzákonění náhradního výživného jako nároku dítěte garantovaného a posléze vymáhaného státem, zejména v případě rodiče pečujícího o postižené dítě. Volit KSČM (a ženy) se prostě vyplatí!

 

Autor: Soňa MARKOVÁ, vedoucí kandidátka pro volby do PS PČR v Královéhradeckém krajiZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM