Mezinárodní den žen – den mezinárodní solidarity žen v boji za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a svobodu

02.03.2018 21:06

Mezinárodní den žen má svou dlouhou historii. Kořeny sahají již do 8. března 1857, kdy se do ulic New Yorku vydaly dělnice textilních továren ve městě.  Ženy požadovaly vyšší platy, změnu pracovní doby a jistotu sociálního zajištění v případě pracovní neschopnosti. Policie dav nakonec rozehnala násilím, avšak byl to jeden z prvních kroků, které vedly ke zlepšení jejich situace.

Dne 8. března 1908, v centru New Yorku vyšlo do ulic téměř 15 000 žen. Vedle zlepšení pracovních podmínek a zvýšení platů se objevily i očividné politické žádosti. Boj za volební práva žen má své kořeny již v 19. století, ale skutečné protestní masové akce, které by měly ve svých požadavcích zahrnuty i volební právo, se objevovaly až na přelomu 19. a 20. století. V r. 1908 se v New Yorku zvedla masa žen, která poukazovala na jejich postavení. Tuto masu nebylo možné rozehnat, jako předchozí (menší) akce. Demonstrace měla takový ohlas, že již v r. 1909 ohlásily americké socialistky první Mezinárodní den žen v dějinách.

Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. V r. 1911 se tyto oslavy rozšířily do více států Evropy a účastnilo se jich více než milion žen a mužů, což v tehdejší společnosti již byl skutečný charakter masového hnutí.

Ženské hnutí sílilo i v carském Rusku. Poprvé se o slovo přihlásily v r. 1913 v rámci akcí socialistických feministických organizaci, aby si připomněly svátek všech žen. V tvrdých ruských podmínkách bylo nejdůležitější, že chyběly základní potraviny, byl nedostatek paliva a také nedostatek teplého oblečení. Petrohradské ženy vyšly do ulic pod heslem: Chléb a mír, čímž jednoznačně vystihovaly oba akutní problémy, které zemi sužovaly. Jejich protest byl plánován na 23. února, což byl v našem kalendáři 8. březen.

Po první světové válce se Mezinárodní den žen ustálil na pevném datu 8. března. MDŽ byl oficiálně uznán mezinárodním svátkem na zasedání OSN v r. 1975. Ve stejném roce tento svátek přijalo mnoho dalších států. V některých zemích, jako je Čína, Rusko, Vietnam a Bulharsko je MDŽ státním svátkem. U nás po r. 1989 byl svátek vytlačen z kalendářů a nahrazen Dnem matek. V únoru 2004 však byl novelou zákona o svátcích vrácen zpět do kalendáře jako významný den.

Mezinárodní den žen ani dnes neztratil na aktuálnosti. Není přežitkem, na který bychom měli zapomenout, neboť stále postavení pracujících a to nejen žen ve společnosti není na takové úrovni, jak bychom si v 21. století představovali. Stále je demonstrací za lepší pracovní podmínky, vyšší mzdy, ale také boj proti chudobě, nezaměstnanosti a vykořisťování.

Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, znamená to podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec.

My komunisté nezapomínáme!

 

 

Jan Havelka, člen MěV KSČM Ostrava