Mikulášská nadílka

03.01.2019 18:14

Čerti strašili na Městském výboru

Dne 1. prosince 2018 se jako každoročně konala Mikulášská nadílka pro děti, kterou pořádala Komise mládeže MěV KSČM Ostrava. Akce měla začátek v 16 hodin, kdy začaly přicházet první děti se svými rodiči.

Dohromady se jich sešlo přibližně 25 a všechny měly možnost se vydovádět v soutěžích jako např. skákání v pytli okolo kuželek, házení kroužků na tyč nebo malování na výkresy. Po necelé čtvrthodině se v místnosti objevil Mikuláš, dva čerti a anděl. Všechny děti byly čerty postrašeny a označkovány černou barvou, posléze přistoupily k Mikuláši a zazpívaly mu písničku nebo zarecitovaly básničku. Za odměnu dostaly adventní kalendář a další dva balíčky se sladkostmi. Během celé akce hrály Vánoční koledy a dětské písničky. Zvláštní poděkování patří s. Františce Salamonové, která pro tuto akci poskytla 30 balíčků.

Akce byla ukončena přibližně v 18 hodin společnými fotkami. Všem dětem i rodičům děkujeme za účast a za rok se budeme těšit opět na viděnou

                                                                                                              Radim Vojkovský

                                                                                                                člen Komise mládeže MěV