Mimořádné zasedání ÚV KSČM ze dne 29. 5. 2021 konané na ÚV KSČM v Praze

02.06.2021 16:44

Dne 29. 5. 2021 od 9:00 proběhlo mimořádné zasedání ÚV KSČM, zasedání se dle prvního kontrolního sčítání účastnilo 78 členů ÚV KSČM. Toto mimořádné zasedání bylo svoláno hlavně z důvodu, kdy více jak třetina (32) OV KSČM požádala dle článku 67 Stanov KSČM o svolání mimořádného sjezdu KSČM, kde by bylo hlavním programem volba nového vedení strany.

Program, jenž byl zaslán obsahoval: 1) Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, 2) Stanovisko k aktuální politické situaci, 3) Žádost Ústeckého KV KSČM o revokaci usnesení 11. zasedání ÚV KSČM, 4) Návrh na svolání mimořádného sjezdu KSČM na základě žádosti třetiny OV KSČM, dle článku 67 Stanov KSČM, 5) Návrh na POZ mimořádného sjezdu 6) Různé.

Z důvodu, že toto zasedání bylo svoláno hlavně kvůli bodu 4., 5., a také z důvodu, kdy na minulém zasedání se jednání ve věci Ústecké kandidátky zvrtlo k diskuzi plné osobních útoků, byli body Návrh na svolání mimořádného sjezdu KSČM na základě žádosti třetiny OV KSČM, dle článku 67 Stanov KSČM a Návrh na POZ mimořádného sjezdu, předřazen před bod Žádost Ústeckého KV KSČM o revokaci usnesení 11. zasedání ÚV KSČM, tento návrh s. Říhy jsem v diskuzi jako jediná podpořila. Návrh prošel 40 hlasy, avšak z důvodu vystoupení s. Ondráčka, který napadl hlasování, se opět provedlo kontrolní sčítání, beze změn, následně se o změně programu opět hlasovalo, kdy druhým hlasováním byl návrh podpořen 43 hlasy.

Následovalo úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, ve kterém často zaznívalo upozornění na možný válečný konflikt, z důvodu kauzy Vrbětice, dále také předseda ÚV KSČM upozorňoval členy ÚV KSČM, kteří jsou zástupci OV KSČM, kteří požádali o svolání mimořádného sjezdu, že jejich hlasování nemusí být shodné s rozhodnutím dané OV KSČM, toto opřel o „právní rozbor“, dále předsedy ÚV KSČM vyjádřil svůj negativní názor na svolání mimořádného sjezdu.

Dále byl dovolen do funkce VV ÚV KSČM s. Ivan Hrůza, hlasováním optická většina, což jsem také podpořila.

V bodě Stanovisko k aktuální politické situaci se po diskuzi schválilo stanovisko k aktuální mezinárodně – politické situaci, kde se vyjádřilo znepokojení nad zvyšováním napětí v mezinárodních vztazích.

K bodům Návrh na svolání mimořádného sjezdu KSČM na základě žádosti třetiny OV KSČM, dle článku 67 Stanov KSČM a Návrh na POZ mimořádného sjezdu, se rozpoutala diskuze, kde členové ÚV KSČM včetně mé osoby vystupovali a hájili nutnost svolání mimořádného sjezdu a to nejlépe 26. 06. 2021. Argumentovali jsme nejen rozpolceností strany tak i mimo jiné tím, že na posledním zasedání ÚV KSČM vyslovila nadpoloviční většina ze všech členů ÚV KSČM, vedení nedůvěru.

Členové, kteří svolání mimořádného sjezdu odmítali, argumentovali tak, že tento krok není nutný z důvodů blížících se voleb, či z důvodu, že na vedení strany neshledávají žádné pochybení.

Dále často zazníval v diskuzích rozkol mezi oběma stranami o tom, zda ÚV KSČM musí, na žádost třetiny OV KSČM svolat mimořádný sjezd. A také o tom, zda ÚV KSČM má vůbec hlasovat pro, či pouze svolat mimořádný sjezd a hlasovat o POZ a dni konání.

V dalším bloku byla projednána Žádost Ústeckého KV KSČM o revokaci usnesení 11. zasedání ÚV KSČM, a také zařazení s. Kováčika na KL pro volby do PS PČR. Diskuze k žádosti Ústeckého kraje se opět vedla velice nevybíravá diskuze, kde předseda ÚV KSČM nadnesl, že o kandidátkách do PS PČR rozhoduje ÚV KSČM, z krajů mají přijít pouze návrhy. Dále k zařazení s. Kováčika na KL pro volby do PS PČR vystoupil také s. Číž, který připomněl s. Kováčikovi, že již na Okresní konferenci deklaroval, že již kandidovat nebude….

Následovalo hlasování, kde bylo provedeno kontrolní sčítání, počet členů ÚV KSČM se nezměnil, tudíž bylo kvorum 40. Chci jen podotknout, že před hlasováním nejdůležitějšího bodu tedy body Návrh na svolání mimořádného sjezdu KSČM na základě žádosti třetiny OV KSČM, odešli někteří soudruzi ze sálu, z důvodu odjezdu vlaku. Hlasování proběhlo 37 pro svolání mimořádné sjezdu, 35 proti, 1 zdržel, dle řídícího s. Zachariáše toto neprošlo z důvodu, že kvorum je 40. Na to konto jsem vystoupila, a žádala znovu přepočítání hlasujících, a tedy i kvora pléna, toto mi bylo řídícím zasedání zamítnuto, a potvrzeno, že ÚV KSČM rozhodl o nekonání mimořádného sjezdu.

Z mého hlediska, je toto rozhodnutí neplatné, nejen že se domnívám, že mimořádný sjezd dle Stanov KSČM a článku 67 měl být svolán, ale také, že hlasování bylo zmatečné.

                                   Bc. Jaromíra V. Jakubcová, členka ÚV KSČM