Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový "IZIP" - nebude to náhodou další tunel?

04.06.2012 08:56

    V dnešních Otázkách Václava Moravce (3.6.2012)  se řešily, mimo jiné, i otázky kolem zrušení projektu IZIP (Elektronické zdravotní knížky), zejména důsledky jeho zrušení a nové plány na elektronizaci zdravotnictví. Celá tato záležitost ve mně vyvolala velmi smíšené pocity. Zejména minimálně o neprofesionalitě zástupce ministerstva zdravotnictví (MZd), náměstku ministra Petru Noskovi a řediteli VZP (Všeobecné zdravotní pojišťovny) Pavlu Horákovi. Ani jeden neuměl vysvětlit proč se na neúspěšný projekt IZIPU vynaložily minimálně 2 mld. Kč a kdo je za to zodpovědný.

 

    Naskýtá se zde mnoho otázek, zde uvedu jen ty podstatné:

  • Nebyl prozatím zveřejněn (nejlépe na internetu) podrobný rozbor nákladů na IZIP a smlouvy na jeho řešení uzavřené, což by si určitě naše veřejnost zasloužila. Byla pouze zveřejněná hrubá specifikace nákladů: 600 mil. Kč stál vývoj a desetiletý provoz systému IZIP. Dalších 400 mil. Kč stála registrace klientů systému, přes 200 mil. Kč provoz Osobního účtu a Portálu Všeobecné zdravotní pojišťovny, téměř 300 mil. Kč dostali lékaři a zdravotničtí pracovníci jako bonifikace, téměř 100 mil Kč stálo připojení zdravotnických pracovníků do systému a zbytek byl odveden na daních. V rámci tohoto rozboru by mělo zveřejněno, kdo a kdy jednotlivé větší položky schvaloval.

  • Tím, že správní rada VZP na pokyn Ministerstva zdravotnictví ukončila zapojení VZP do IZIPu, pak akcie, které na pokyn správní rady VZP zakoupil ředitel VZP, budou vráceny IZIPu a celý projekt za 2 mld. Kč spadne do klína nejasných majitelů IZIPu. Poněvadž neznáme přesnější specifikaci nákladů na IZIP musíme zde položit otázku, kdo bude vlastníkem zařízení a práv, které byly z projektu pořízeny?

  • Zmateně bylo rovněž vysvětlováno, jak to bude s ochranou dat pacientů vložených do elektronických karet. Zůstávají prý vlastnictvím pacientů a budou mu na jeho požádání poskytnuty. To zde nastoluje okamžitě otázku, jak to bude zajištěno - podle mne zde to předpokládá stálou funkčnost systému do doby, než se podaří přesvědčit pacienty, aby s IZIPU vystoupili. Pokud budou chytří, tak to určitě nebude jednoduché a bude to stát nějaké finance, což spolu s prodloužením provozu systému bude muset někdo hradit. Nikdo jiný než VZP to nemůže být.

  • Podobný problém budou mít lékaři, kteří tím rovněž přijdou o data, která do systému pracně vkládali. Zřejmě se to bude muset řešit podobně jako u pacientů.

  • Z toho vyplývá, že IZIP má zajištěn trvalý přístup peněz z kapes VZP, poněvadž tato s ním smlouvu uzavřela a soudy ji s velkou pravděpodobností přinutí tyto další náklady hradit. Ze zkušeností z podobných ukvapených rozhodnutí vyplývá, že budeme mezinárodními arbitrážemi donuceni platit ještě další velké obnosy, ač nás MZd přesvědčuje o opaku. Na internetu by mělo být rovněž zveřejněn důkladný rozbor případných následků ukončení účasti VZP na IZIPu.

  • Z těchto důvodů je velmi podezřelé rozhodnutí předsedy vlády Nečase na urychlené ukončení projektu IZIPu, bez ohledu na možné následky. Možná, že má obavy, že vyjde najevo, kde se směřovala část peněz vynaložených na projekt? V této souvislosti se jeví nanejvýš podivné, že ve stejné době byl vzat do vazby středočeský hejtman a poslanec David Rath, bývalý ministr zdravotnictví a velký kritik IZIPu.

    Podobně neprofesionální bylo zdůvodnění zástupce MZd na nutnost dalšího pokračování v elektronizaci zdravotnictví. Samozřejmě vím, že se jedná pouze o záměr, ale minimálně, když s tím veřejně vystupuje, měl by záměr byl logicky zdůvodněn,  uvedené očekávané náklady a způsob řešení. Jinak se jedná o klasickou "poplašnou zprávu" o dalším tunelu na naše zdravotnictví. Zveřejněné pouze bylo, že se má jednat o nový systém, který by měl integrovat systémy běžně používané u lékařů a v nemocnicích.  Pokud se nad tím jen trochu zamyslíme, tak to vyvolává mnoho otázek:

  • Jen zjistit kdo a jaké systémy používá, dohodnout se s nimi zda budou souhlasit s postoupením dat klientům (lékařům a pacientům)  a pak zajistit fakticky chráněný převod dat ke klientům (u lékařů i zpět) ve srozumitelné formě bude velmi obtížné a tím nákladné. Určitě to nebude levnější než v IZIPu, takže to bude stát  zdravotnictví dalších min. 2 mld.

  • Jak bude zajištěno předávní dat u lékařů, zejména všeobecných, kteří žádný systém nepožívají. Resp. jak to bude řešeno u lékařů a nemocnic, které se do systému nebudou chtít interaktivně připojit? Pokud se nevyřeší právní problém povinného připojení všech lékařů, nemocnic, lékáren apod. tak tento nový projekt skončí stejně jako IZIP. 

    Jak je vidět, tak naše pravicová vláda stále neumí komunikovat z veřejností, neumí nebo nechce zveřejnit dokumenty, které by veřejnost přesvědčily o poctivosti jejích záměrů.

 

Zpracoval: Jan Jančura, Ostrava-Poruba