Ministr Drábek se nás snaží přesvědčit, že krávy odlétají na zimu do teplých krajů

23.05.2012 13:27

Rozhovor Haló novin s Františkem Mencnerem, senátorským kandidátem KSČM v obvodu č. 65 Šumperk

 

Pracujete v oblasti péče o zdravotně postižené. Ti byli hodně slyšet na odborářské demonstraci v dubnu, jejich kritika opatření Nečasovy vlády byla nemilosrdná. Jak vidíte vládní kroky v této oblasti vy?

Kroky, které provedla současná nestabilní vláda, jsou halasně zaštiťovány jakousi nezbytně nutnou reformou, která snad ani jejím navrhovatelům není zcela jasná. Reformu je údajně nutno provést, aby se šetřily výdaje státu. Uvedu malý příklad toho, že ministr Drábek je neschopný, arogantní člověk, který absolutně není obeznámen se sociální problematikou zdravotně postižených osob:

 

Příspěvek na provoz motorového vozidla (dle bývalé vyhlášky č. 182/1991 Sb., platné do konce roku 2011) činil 3000 Kč za daný rok a byl poskytován osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. (ZTP) nebo III. (ZTP/P) stupně, pouze z titulu pohybového postižení.Od 1. 1. 2012 na základě účinnosti nového zákona je poskytován výše uvedený příspěvek ve výši 400 Kč měsíčně, což za rok činí 4800 Kč. Kde tedy je tolik proklamovaná úspora?!

Navíc, tento příspěvek je vyplácen všem držitelům mimořádných výhod II. (ZTP) nebo III. (ZTP/P) stupně, bez ohledu na to, zda to jsou osoby s pohybovým či jiným zdravotním handicapem.

Obdobných příkladů neschopnosti ministra Drábka je možno uvést více. Domnívám se proto, že dotyčný ministr by měl navštívit ředitele některé základní školy a poprosit, zda by mu bylo umožněno si doplnit mezery v matematice.

Zastávám názor, že je třeba šetřit, ale tam, kde to opravdu je možné, a to přímo na ministerstvu práce a sociálních věcí. Nevěřím, že tak vysoké finanční odměny, které ministr Drábek rozděloval svým podřízeným, odpovídaly skutečně odvedené práci. Prostě se rozdělovalo na základě starého a pravdivého pořekadla »Z vlastního to není a po nás potopa«.

Co říkáte na problém vyplácení sociálních dávek?

Velmi krátce – jen hlupák může tvrdit, že krávy odlétají na zimu do teplých krajů. Jestliže systém, který byl spuštěn účinností nového zákona od 1. ledna 2012, je nefunkční a zastánce tohoto zákona tvrdí, že je vše v pořádku, potom by se tento reformní zastánce měl podrobit psychiatrickému vyšetření.

Který z ministrů je podle vás nejhorší a nejvíc neschopný?

Zajímá-li vás odpověď nejen na tuto otázku, můžete si vše přečíst na straně 3 buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com. Dále vám na této straně mj. přinášíme článek:»Generálka v testování páťáků a deváťáků«...

Jan STERN

Převzato z Haló novin

 

Diskusní téma: Ministr Drábek se nás snaží přesvědčit, že krávy odlétají na zimu do teplých krajů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek