Myslím, že můj program je zárukou demokracie a svobody

22.11.2012 18:45

 

Nevím, zda dnes studenti třeboňského gymnázia budou hodinu protestovat proti mému zvolení do funkce. Chápu, že je snadné protestovat proti tomu, koho neznám, a ani se nezajímám o jeho program a nechám se jen vést někým, kdo mně řekne jen část pravdy anebo vsugerovává, jako jedinou správnou, tu jenom jeho.

Už T. G. Masaryk kdysi řekl, že »demokracie je diskuse« a že jejím výsledkem je názor většiny, jenž se poté začíná uskutečňovat.

https://www.halonoviny.cz/images/showimage/986431/2/1

To vše se v nedávných krajských volbách stalo. Strany a jednotlivci za ně kandidující navrhli svůj program, jenž vlastně byl pak jakousi diskusí mezi voliči o tom pro ně optimálním. Díky tomu se KSČM dostala v jižních Čechách na druhé místo z kandidujících stran a já osobně jsem obdržela značné množství preferenčních hlasů nepocházejících jen od členů této strany.

Společně s ČSSD levice tak dostala většinu hlasů na našem jihu. Dostal tak důvěru program, jenž byl vlastně vyvrcholením diskuse o programových cílech sociálních demokratů a Komunistické strany Čech a Moravy a byly zamítnuty programy jiných politických seskupení, které v těchto volbách kandidovaly.

Ty se ovšem se svou porážkou odmítly spokojit a vyvolaly hnutí u dětí, které jsou velmi těžko schopny si udělat vlastní skutečné závěry, hnutí, jež má málo společného s demokracií a jimi proklamovanou svobodou. Není to ovšem jejich chyba, je to chyba nás všech, kteří jsme jim v pedagogickém procesu nedokázali přiblížit skutečnou pravdu a seznámit je se svými programy.


Proto dnes znovu předkládám svůj osobní program, s nímž jsem šla do voleb. V oblasti vzdělávání jsem voličům navrhla, aby zvážili tyto mé cíle a postavili se za ně, nebo je odmítli:

-          Podporovala jsem a prosazuji rozšíření kapacit nesmyslně zrušených předškolních zařízení.

-          Zásadně odmítám jakékoliv školné na veřejných školách. Soukromé školy by měly pouze vhodně doplňovat nabídku krajských škol.

-          Chci stabilizaci sítě středních škol a učilišť tak, aby na území kraje byly rovnoměrně umístěné všechny potřebné obory.

-          Podporuji technické vzdělání a učňovské školství, které zajistí kvalitní odbornou přípravu pro povolání v souladu s potřebami kraje. Odmítám vzdělání pro vzdělání bez možnosti uplatnění na trhu práce.

-          Chci navýšit dotace, granty apod., které jsou směřovány k vytváření podmínek pro aktivní využití volného času dětí a mládeže, k rozvoji kultury a sportu.

-          Budu prosazovat obnovení přijímacích zkoušek na střední školy, případně závazné zohlednění výstupních zkoušek 9. tříd.

-          Jsem zastáncem státních maturit bez chyb a levněji.


Jinak upozorňuji, že tyto body jsem v minulém období, kdy jsem byla členkou výboru pro vzdělávání jihočeského zastupitelstva a jež jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012–2016, také aktivně prosazovala. Lze se o tom přesvědčit na e-mailové adrese www.kraj-jihocesky.cz.

Není ani pravdou, že bych mohla zasahovat do obsahu výchovy na jednotlivých školách nebo měnit svévolně, jak se snaží třeboňští aktivisté tvrdit, síť škol v kraji. To za prvé není v kompetenci kraje, a za druhé, jakékoli případné změny musí schválit celá rada nebo dokonce i zastupitelstvo a nejsou tedy v kompetenci radního pro školství.

To ovšem učitelé, kteří za akci studentů stojí, vědí. Pokusy znehodnocovat moji práci a tedy i práci vedení našeho kraje jsou vedeny některými skupinami, které neuspěly ve volbách a chtějí se prosadit proti vůli voličů dokonce i tím, že namísto sebe nastrčí mladé lidi, kteří souvislosti neznají a snaží se narušit i program, pro nějž, jak jsem přesvědčena, by za normální situace ve své většině také hlasovali.

Vítězslava BABOROVÁ, radní pro školství Jihočeského kraje