Mzdová diskriminace v Ostravě

15.03.2016 13:05

Stanovisko ke mzdové diskriminaci ostravských zaměstnanců

Jedním z pokračujících problémů Ostravska je skutečnost, že za nečinného přihlížení státu a jeho orgánů dochází k platové a mzdové diskriminaci ostravských pracujících na regionálním základě. Zaměstnavatelé zneužívají různých podmínek na regionálních trzích práce a v regionech s vysokou nezaměstnaností odměňují své zaměstnance mnohem méně než jinde. Současná realita je taková, že lidé za stejnou práci, mnohdy dokonce vykonávanou u stejných zaměstnavatelů, pobírají výrazně odlišný výdělek, což je mimo jiné také jedním z důvodů vylidňování Ostravska.

Řešením, které by mohlo vést k částečné eliminaci neodůvodněných rozdílů v odměňování u různých zaměstnavatelů, by nesporně bylo výrazné navýšení minimální mzdy stejně jako navýšení tzv. nejnižších zaručených mezd v jednotlivých skupinách prací.

V případě, že však dochází k praxi různého odměňování za stejnou práci u stejných zaměstnavatelů působících v různých regionech ČR, jedná se o protiprávní jednání již podle současných právních předpisů. Zákoník práce totiž v § 16 takovouto diskriminaci zakazuje.

Příslušné státní orgány by proto měly důsledně dohlédnout na to, aby k takovému protiprávnímu diskriminačnímu jednání velkých zaměstnavatelů nedocházelo. Není jediný důvod pro to, aby např. ostravské pokladní v marketech obchodních řetězců braly o několik tisíc korun méně než v některých jiných regionech ČR.

Jedním z flagrantních případů takové diskriminace je nerovné odměňování zaměstnanců státního podniku Česká pošta. Odměny jejich zaměstnanců v moravských regionech jsou totiž o 3 - 4 tisíce. Kč nižší než odměny zaměstnanců v Praze. Jedná se přitom o podnik, jehož zakladatelem je Ministerstvo vnitra ČR. Pokud ani tento ústřední státní orgán není s to provést okamžitou nápravu diskriminačního chování podniku, jehož je zakladatelem, je otázkou, zda se jiné kompetentní státní orgány vůbec zabývají tímto problémem u privátních zaměstnavatelů.

MěV KSČM Ostrava vyzývá příslušné orgány, aby neprodleně zajistily nápravu nerovného odměňování ostravských pracujících v souladu s antidiskriminačními ustanoveními Zákoníku práce.

Stanovisko bylo schváleno zasedáním MěV KSČM dne 22. 2. 2016