Na konci roku 2018

05.12.2018 09:06

Vážené soudružky, vážení soudruzi, závěr roku je nerozlučně spojen nejen s vánoční štědrostí, odpočinkem a celkovým uvolněním životního tempa většiny z nás, ale také s tím, že máme čas se zamyslet nad tím, co se v uplynulém roce odehrálo, co se podařilo více a co méně. 

Každý z nás si asi dělá takovou malou osobní bilanci úspěchů a neúspěchů, ztrát a nálezů.       

Městská organizace má za sebou poměrně náročný rok, spojený nejen s městskou konferencí na počátku roku, ale zejména s přípravou na volby do zastupitelstev obcí a Senátu. Ačkoliv výsledky v Ostravě patří k těm lepším, nemůžeme být spokojeni s celkovým poklesem podpory pro KSČM, která se nevyhnula ani Ostravě.

Chtěl bych velmi poděkovat všem stranickým aktivistům, kteří při přípravě na volby a zajištění volební kampaně přiložili ruku k dílu a bez nichž bychom nemohli realizovat volební kampaň tak, jak jsme si ji naplánovali. Chci poděkovat i těm, kteří pomohli městskému výboru při pořádání dalších aktivit, ať již vnitrostranických nebo těch, které byly určeny veřejnosti.

Konec roku není jen časem pro vzpomínání ale také časem pro plánování toho, co bychom chtěli stihnout v roce příštím. Stranu čekají dvě vnitrostranické konference. Jedna bude zaměřena na programové otázky, ta druhá pak na vnitrostranickou problematiku. Zde bychom měli všichni zabrat, zamyslet se nad tím, jak zlepšit a zaktualizovat program i organizaci strany tak, abychom jasně ukázali, že komunisté nepatří do starého železa, čekají nás také volby do Evropského parlamentu a  neposlední nemálo práce nás čeká i v rámci městské organizace jako takové. Budeme muset hledat úspory, budeme se muset zamyslet nad organizačními otázkami tak, abychom byli schopni jednat pružněji než dosud, budeme muset nacházet metody, jak být více mezi lidmi ať v rámci politických kampaní s petičními stany nebo v rámci volnočasových aktivit. Je toho nemálo, ale jsem přesvědčen, že máme na to, abychom v těchto výzvách obstáli.

Na závěr bych chtěl jménem MěV popřát vám všem spokojené prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a životního elánu v roce 2019.                                                                                                                                       Martin Juroška

předseda MěV KSČM Ostrava