Na pomoc politickému vzdělávání

09.05.2013 22:20

 

Ohlédnutí za seminářem Evropa ve 20. století

V sobotu 27.4.2013 se uskutečnilo na MěV KSČM v Ostravě pokračování semináře s historickou tematikou určené mladším členům strany. Zúčastnili se však i někteří starší.

Tentokrát byla podrobným výkladem Jiřího Holubce probrána léta 1937 – 1944 zahrnující spoustu důležitých událostí počínaje Mnichovským diktátem a následným obsazením českých zemí, přes počátky 2. světové války v Evropě s napadením Polska a následně nacistickým obsazením rozhodující části západní Evropy včetně Francie, až po obrat ve vývoji válečných událostí v bitvách u Moskvy, u Stalingradu a Kurska.

Léta 1942 – 1943 byla obratem také ve vývoji v Severní Africe a Itálii, kde se do bojů vedle Britů zapojili také Američané. Zmíněn byl i podíl tzv. Svobodných Francouzů pod velením generála de Gaulea.

 

 

Výklad zahrnoval celou řadu detailů, ale samozřejmě nemohl postihnout vše. Mimo tak zůstala například celá oblast národně osvobozeneckého boje obyvatelstva okupovaných zemí, i když povstání ve Warszawě i SNP byla vzpomenuta. Výklad se držel faktů a různé spekulativní otázky byly ponechány stranou.

Pro nás byly důležité zejména uznání našich emigračních orgánů, prezidenta Edvarda Beneše a vlády v Londýně, a pak podepsání spojenecké dohody se Sovětským svazem 12.12.1943 v Moskvě. To vše tvořilo rámec pro vybudování československých zahraničních jednotek, které se aktivně zapojily do boje na obou frontách. Nejprve letci již v bojích o Francii, pak ve Velké Británii, pozemní síly pak v Africe u Tobrúku, a konečně na východě od Sokolova až po osvobození naší země.

Obecně lze shrnout, že západoevropské mocnosti Francie a Velká Británie doplatily na svou krátkozrakou a zejména jednostrannou politiku, jejíž součástí byl i Mnichov. V kapitalistickém světě tak nakonec jednoznačně převzaly dominující roli Spojené státy. Přesto lze mluvit o pozitivním prvku, jímž bylo nakonec vytvoření široké protihitlerovské koalice. Přes její velké vnitřní rozpory nakonec sehrála svou užitečnou roli. Sovětský svaz se musel vypořádat s celou řadou problémů, ale byl to nakonec on, kdo se přes nesmírné lidské i materiální ztráty rozhodující měrou zasloužil o obrat ve válce a započal svou osvoboditelskou misi v Evropě. Že to nezůstalo bez následků na veřejné mínění evropských národů, je zjevné.

Po samotném výkladu následovala i diskuse, která však měla poněkud širší záběr. Seminář organizačně i materiálně zajistila předsedyně Komise pro propagační a ideovou práci MěV KSČM Justina Kamená. Účastníci se rozcházeli spokojeni.

Igor Mačejovský, Ostrava-Poruba