Naše vláda dále pokračuje v „tupých“ škrtech.

24.05.2012 22:35

 

Vláda ČR na svém zasedání dne 23. května 2012 schválila návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů viz ZDE.

Daň z přidané hodnoty (DPH).

Zcela nově, proti předchozím slibům, byla pro rok 2013 a další zvýšena DPH o 1% z letošních 14% a 20% na 15% a 21%.  Přitom jsou letošní sazby již zvýšené oproti původním sazbám z roku 2010 ve výši 10% a 20% (v roce 2007 byly sazby 5% a 19%). Podle schváleného plánu z roku 2011 se měla DPH však sjednotit od roku 2013 na 17,5%, toto sjednocení sazeb DPH bylo nyní vládou odloženo na rok 2016. Tím se stane naše snížená sazba DPH nejvyšší v EU viz ZDE. Přitom se již vloni nepodařilo vybrat plánovaný objem DPH (schodek 3,2 mld. Kč), letos to vypadá s výběrem ještě hůře. Schválený rozpočet pro rok 2012 předpokládal nárůst příjmů z titulu zvýšení DPH o 29,7 mld. viz ZDE. Kč. To znamená 7,4 mld. Kč na čtvrtletí. Ve skutečnosti dosáhl tento přírůstek pouhých 2,6 mld. Kč. Předpoklad byl tedy naplněn pouze z 35%!! Tento vývoj signalizuje, že jen na této dani dojde v letošním roce k výpadku v rozsahu okolo 15-20 mld. Kč. 

Tyto výpadky jsou důsledkem poklesu spotřebu a výrazného zvýšení nákupů v zahraničí. Občané uštědřili prostě vládě výchovnou lekci. Velmi názorně ji vyvedli z omylu, že lze občany při stagnujících či dokonce klesajících disponibilních příjmech libovolně zatěžovat dalšími a dalšími výdaji a platbami, které občané budou radostně platit. Vláda bohužel tuto skutečnost vůbec nepochopila.

Spotřební daně
 

Vláda navrhuje také zavedení sazby daně deset korun z litru vína, mělo by na ní dojít nejprve v roce 2014. Od daně by ale nejspíš měli být osvobozeni drobní vinaři viz ZDE. Vláda rovněž navrhuje zrušení vratky části spotřební daně z nafty tzv. „zelené nafty“, kterou zemědělci použili pro zemědělskou výrobu. Od roku 2014 by měla začít platit uhlíková daň, která má domácnostem zdražit zejména topení uhlím viz ZDE.

Dále má skončit osvobození od daně u zemního plynu na vytápění domácností. Podle odhadů energetické společnosti RWE, které vycházely ze současné výše daně pro firemní zákazníky, by tak příplatek (daň ze zemního plynu + DPH z této daně) za novou daň mohl činit zhruba 35 korun za megawatthodinu  viz ZDE. Podle ministerstva financí je toto opatření navrhováno v souvislosti s přípravami nové energetické směrnice Evropskou komisí s účinností od 1.1.2014. Kalouskův plán počítal také se zdvojnásobením daně z elektřiny. Vláda se ale na tomto opatření neshodla.

Dále se plánuje zvýšení zdravotnických poplatků u praktického lékaře ze 30 Kč na 50 Kč a u specialisty na 200 Kč. Mnohem horší bude postupné zavádění nadstandardní zdravotní péče. Zatím se jedná o plné úhradě plomb, rehabilitační a dlouhodobé zdravotní péče a zdravotní dopravy. Ve skutečnosti se však připravuje zpoplatnění stovek lékařských výkonů napříč všemi lékařskými obory. Vláda totiž neustoupila od svého záměru zvýšit spoluúčast pacientů ve zdravotnictví o cca 5% bodů. To reprezentuje pro rok 2014 cca 18 mld. Kč ročně.

Zdanění fyzických osob

Od roku 2014 skončí koncept superhrubé mzdy a sazba daně z daňového základu se zvýší z původně plánované sazby 19% (po zrušení superhrubé mzdy) na 20%. Zároveň se zruší stropy u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Přestože oficiálně zůstane rovná sazba daně, lidé s příjmy nad 100 tisíc měsíčně zaplatí více než dosud. Nad tuto hranici totiž mají odvádět sedm procent jako "solidární příspěvek". Vyšší zdanění bohatých by mělo platit jen v následujících třech letech. Zde je zřetelně vidět licoměrnost MF Kalouska kdy, aby se vyhnul otevřenému přiznání, že porušil sliby TOP09 o nezvyšování daní, nazývá daňovou progresi „solidární příspěvek“. Navíc, kdyby chtěl postupovat promyšleně, taky by rovnou zavedl vícepásmovou daň z příjmu, která by byla spravedlivěji postihla superbohaté lidi. Že zavedení progresivní daně nemá nic společného se socialismem je zřejmé z toho, že ji v nedávné minulosti mělo USA viz ZDE nebo ZDE a dodnes ji má většina vyspělých západních států.

Pro zaměstnance s průměrným příjmem 25.000 Kč hrubého měsíčně to znamená, že na dani z příjmů odvede o 25 Kč měsíčně méně, ale s ohledem na zvýšení sazby zdravotnického pojištění se mu ve skutečnosti čistý měsíční příjem snížení o 475 Kč (viz daňová kalkulačka). Při hrubém měsíčním příjmu ve výši 150 tisíc korun se čistá měsíční mzda v roce 2013 sníží zhruba o čtyři tisíce korun (včetně zvýšeného zdravotního pojištění) viz ZDE.

Zdanění právnických osob (firem)

Firemní daně se měnit nebudou. Daň z příjmů právnických osob zůstane na 19 %, přestože Věci veřejné dlouhodobě požadují její návrat na 20%.  Vzroste srážková daň vůči daňovým rájům u rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění  ze současných 15 na 35 %.

Majetkové daně

Zvyšovat se bude daň z převodu nemovitostí. Od roku 2013 stoupne o jeden procentní bod na čyři procenta. Kdo tedy bude prodávat například byt za milion, ten po změně na dani zaplatí 40 tisíc korun místo současných 30 tisíc. Další změnu v této dani pak ministerstvo financí plánuje od roku 2014, kdy by se měla povinnost platit daň přesunout z prodávajícího na kupujícího viz ZDE. Už dříve ministerstvo financí avizovalo, že obcím umožní zvýšit daň z nemovitostí v závislosti na atraktivitě konkrétní lokality.

Důchody

 Druhým hlavním opatřením vedle zvýšení daní, na kterém se vláda dohodla, je nižší růst důchodů (oproti dosavadním pravidlům). Důchody budou v příštím třech letech podle kompromisního návrhu růst o třetinu růstu reálné mzdy a o třetinu inflace. Má jít o dočasné opatření na tři roky počínaje rokem 2013. Problém spočívá v "detailu" - v předmětném období se neočekává růst reálných mezd, takže důchody se zvýši pouze o třetinu inflace, takže reálné příjmy z důchodů poklesnou.

Navíc si nebudou moci pracující důchodci ze svých přivýdělků odečítat základní daňovou slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka.
               

Sociální dávky

Lidé s minimálními příjmy pocítí také konec jedné z dávek v hmotné nouzi - doplatku na bydlení. Ten se sloučí s jinou sociální dávkou, s příspěvkem na bydlení a právě na příjemce této dávky ministerstvo práce a sociálních věcí přenese plánovanou úsporu ve výši 800 milionů korun ročně (podrobněji zde).

Kalouskův původní plán úspor počítal se zrušením porodného. Vláda se ale nakonec dohodla na tom, že porodné rušit nebude. Na porodné přitom od roku 2011 mají nárok už jen rodiny s minimálními příjmy, které nepřekračují 2,4násobek životního minima a jen na první dítě viz ZDE.


Osoby výdělečné činné (OSVČ)

Oproti původnímu záměru ministra financí budou OSVČ dle posledního rozhodnutí vlády na tom podstatně lépe, poněvadž se samotný výše paušálu nemění. Pokud osoby samostatně výdělečně činné od roku 2013 využijí takzvané výdajové paušály, nebudou moci současně využít daňové slevy na dítě a na manžela/manželku. Zůstane však zachována možnost využívat další úlevy, jako základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu. V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahující dva miliony korun. 

Zeštíhlení úřadů

Vláda už se dohodla na zmrazení necelých 24 miliard korun. Jde o takzvané vázání výdajů, které se dotkne hospodaření ministerstev a státních organizací. Část původně plánovaných výdajů tedy nebudou moci úřady využít bez výslovného souhlasu vlády. O ten mají nově žádat například také při uzavírání smluv o dodávce konzultačních, poradenských nebo právních služeb za alespoň milion korun. Pokračovat má snaha o zeštíhlování státní správy, nově se hovoří o rušení třech ministerstvech. Ministerstvo financí navrhuje například začlenění České obchodní inspekce pod Generální ředitelství cel, Státní energetické inspekce pod Energetický regulační úřad nebo snižování a slučování zastupitelských úřadů. Zrušením třech ministerstev, zjednodušením agend a zrušením duplicit ve státní správě by si měla státní kasa polepšit o necelých 12 miliard korun. Tyto změny by měla mít na starosti vicepremiérka Karolína Peake.

Také ministerstva budou mít kvůli zvýšení DPH vyšší výdaje (nákupy zboží a služeb), přitom na ně dostanou méně peněz. To má vést k dalšímu tlaku na propouštění zaměstnanců, případně snižování platů.

 

Závěr

Většina těchto opatření vede ke snižování spotřeby obyvatelstva a tím koupěschopné poptávky.  Snížení poptávky obyvatelstva má za následek snížení výroby, poklesu DPH, růstu nezaměstnanosti, bankrotům firem a jednotlivců a dalšímu snižování výběru daní a tlaku na zvyšování sociálních dávek, na které nebude mít státní „kasa“ peníze. To se již dnes názorně prokazuje tím, že u nás poklesl HDP v 1. kvartálu 2012 o 1%, na rozdíl od Německa, našeho největšího obchodního partneru, kde za stejné období vzrostl HDP o 0,5% - viz ZDE.. HDP mírně roste i u dalších sousedních zemí. To vše názorně prokazuje na lživost výmluv vládní koalice na krizi.

Kritické zhodnocení tohoto opatření vlády ze strany ČMKOS „Celková bilance reforem koalice ODS, TOP09 a VV“ naleznete ZDE.


Zpracoval: 24.5.2012, Jan Jančura, Ostrava-Poruba,Diskusní téma: Naše vláda dále pokračuje v „tupých“ škrtech.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek