NATO obranný či válečný pakt?

03.04.2018 13:13

Výsledek obrázku pro stop natoListinu o přistoupení České republiky k Severoatlantické smlouvě podepsal prezident Václav Havel 26. února 1999, 12. března 1999 předal ministr zahraničí Jan Kavan listinu o přistoupení České republiky k Severoatlantické smlouvě ve městě Independence americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové. Dne 12. března roku 1999 se tak ČR stala oficiálním členem NATO a od té doby je plně zapojena do všech činností i misí Aliance.

Položme si však základní otázku, zdali tento pakt plní opravdu poslání ochrany svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN?

Odpovědí dozajista může být válečná agrese NATO proti Jugoslávii ve dnech 24. března do 10. června 1999. Tento válečný akt schválila Rada bezpečnosti OSN, která situaci označila za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v tamní oblasti, ale v důsledku veta ze strany Ruska a Číny nebyla schválena další rezoluce, která by dala zmocnění užít všech nezbytných prostředků. Tedy bez mandátu OSN! Na tisíc letadel NATO svrhlo na Jugoslávii při více než deseti tisících útocích 23 000 bomb o celkové hmotnosti 7 000 tun. Vypuštěno bylo také 2 500 střel s plochou dráhou letu. Napadány a ničeny byly rafinérie, elektrárny, mosty i továrny. Pro německou Luftwaffe to bylo největší bojové nasazení od II. světové války. Podle statistik zemřelo 500 - 2 500 civilistů při bombardování a 552 vojáků SRJ(Svazové republiky Jugoslávie). Havlovo „slavné“ prohlášení, že se jedná  pouze o tzv. humanitární bombardování je známa všem  a nemusíme ho dále komentovat.  Ano, ti Jugoslávci převážné Srbové, kteří nám byli ochotní okamžitě pomoci při počátcích II. světové války. Ten slovanský národ, který nám byl vždy blízký.

Dobyvačné operace v Iráku, Libyi a v dalších zemích ve jménu „americké demokracie“ je dokladem, rozpínavosti imperialistické USA a jejich nohsledů ve jménu kapitálu a kořisti. Nahrává tomu i fakt, že po zaniknutí Varšavské smlouvy převzala USA roli světového hegemona. V mediích slyšíme od pravicových politiků neustále strašení Ruskem, hrozby, které lze od nich očekávat. Podívejme se na to objektivně kolik stovek vojenských základen po světě má USA a kolik Rusko, kdo zbrojí ve stovkách mld. dolarů a kdo se neustále přibližuje k hranicím druhého.

KSČM jako jediná česká parlamentní strana má v programu požadavek zrušení NATO jako svůj dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z vojenských struktur paktu. Nenechme se zatahovat do těchto válečných agresí, zbrojení a bojujme proti nim. Usilujme o mír!

                                                                                                          Jan Havelka, MěV KSČM Ostrava