Návrh sociální reformy je nepřijatelný

20.04.2011 15:11

OSTRAVA - Moravskoslezský kraj (MSK) nesouhlasí s vládním návrhem sociální reformy.

Po společném jednání komise pro občany se zdravotním postižením a výboru sociálního s moravskoslezskými poslanci – členy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny - to v úterý na tiskové konferenci v Ostravě prohlásil náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast Svatomír Recman (KSČM).

Připomněl, že první část reformy by měla už letos přinést změny v pěti klíčových oblastech - v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Cílem těchto reformních kroků má údajně být zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek. Má např. dojít ke snížení počtu vyplácených dávek, kdy se více stávajících dávek sloučí do některé z nových dávek. »Avšak s ohledem na předložené návrhy a jejich důvodové zprávy není dosažení deklarovaných cílů zřejmé, když nejsou vyčísleny předpokládané náklady spojené se změnami systémů, nebylo zpracováno srovnání stávajícího systému s nově navrhovaným. Z toho vyplývá, že nelze tak jednoznačně hovořit o úsporách finančních prostředků ze státního rozpočtu,« argumentoval Recman. Zároveň potvrdil, že MSK, vedený koalicí ČSSD a KSČM, své připomínky k reformě předložil ministerstvu práce a sociálních věcí písemně, nebyly však ministerstvem zohledněny.

Pochybná nová role úřadů práce

Výhrady má Moravskoslezský kraj např. ke sjednocení výplaty poskytovaných sociálních dávek pod nově vzniklý Úřad práce (ÚP) ČR. »Návrh tohoto řešení nekoresponduje se základním členěním systémů sociálního zabezpečení a pracovně právní oblasti v prostředí sociální politiky ČR. Tato pomoc byla vždy zajišťována orgány, které jsou občanovi nejblíže, tedy obecními (městskými) úřady, což odpovídá základním principům sociální politiky,« poznamenal Recman. Kraj nesouhlasí ani s převedením organizování veřejné služby na ÚP ČR, jelikož je zcela nesmyslné, aby veřejnou službu i v té nejmenší obci organizoval ÚP. Kraj v neposlední řadě odmítá změny v oblasti dávek pro zdravotně postižené občany, kteří by při stejném postižení podle nové právní úpravy měli mít nižší dávky.

Výrazně podle Recmana reforma zasáhne také oblast poskytování sociálních služeb, a to mj. z hlediska jejich financování, neboť se předpokládá snížení dotace ze státního rozpočtu na zajištění základních činností. Tento záměr by však byl pro většinu poskytovatelů sociálních služeb zcela likvidační. »Přitom konkrétně v MSK je téměř 10 000 lidí zaměstnáno u více než 200 poskytovatelů 640 sociálních služeb,« konstatoval Recman.

Necitlivý hazard s lidskými osudy

Za urychlený, necitlivý, nekoncepční, hazardující s lidskými osudy, považuje vládní návrh sociální reformy poslanec KSČM a její stínový ministr práce a sociálních věcí Miroslav Opálka. Na tiskové konferenci přiblížil i další problémy chystané reformy. Zmínil např., že obce a kraje vynaložily obrovské finanční prostředky na vytvoření komunitních plánů. »To, co je v nich napsáno navrhovanými změnami nebude garantováno,« varoval.

K privatizaci veřejných služeb směřuje podle něj uvažovaná transformace dětských domovů do systému pěstounské péče. »Na zkvalitnění dětských domovů byly vynaloženy obrovské peníze. A pro tato ústavní zařízení se bude muset hledat nové využití. Otázkou rovněž je, co s tím, když dítě postupně bude třeba až u osmi pěstounů,« popsal možnou situaci Opálka. Negativní dopad bude mít reforma, jak dodal, na lidi se zdravotním postižením v souvislosti s možnostmi jejich pracovního uplatnění. V případě, že by došlo k přijetí původního návrhu, mohlo by to v konečném důsledku vést k ukončení činnosti chráněných dílen. Ty zaměstnávají lidi, kteří jsou na trhu práce těžko uplatnitelní.

»Poznatky a připomínky získané na tomto jednání v Ostravě budu v legislativním procesu v parlamentu důsledně uplatňovat,« řekl Opálka Haló novinám. Zdůraznil, že právě MSK je specifický největším počtem občanů se zdravotním postižením, pracovními úrazy, nemocemi z povolání, závislých na sociálních službách a sociálních dávkách.

Ostré kritice podrobili vládní návrh sociální reformy na včerejší tiskové konferenci v Ostravě představitelé KSČM - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Svatomír Recman (druhý zprava) a poslanec a stínový ministr práce a sociálních věcí Miroslav Opálka (vlevo)

20. 4. 2011(ca)

Převzato z Haló novin

Diskusní téma: Návrh sociální reformy je nepřijatelný

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek