Návrhy ZO do volebních programů pro volby do zastupitelstev městských obvodů a města

03.03.2018 13:57

Vážené soudružky, vážení soudruzi, na podzim nás čekají komunální volby. Pro komplexní přípravu voleb přijal MěV KSČM materiál „Postup přípravy voleb“. Z tohoto materiálu vyplývá úkol pro ZO poskytnout náměty do volebního programu KSČM. Žádáme proto o vyplnění následujícího podkladu a žádáme, abyste uvedli vše, co vymyslíte, bez autocenzury ve smyslu, že něco není možné, apod. Právě prověření všech nápadů, jejich zařazení do programů a správná propagace je základním předpokladem k úspěchu komunistů ve volbách. Pokud nebude prostor pro náměty postačovat, vypište je na samostatnou přílohu a vložte dovnitř formuláře. Prosíme proto o důkladnou práci a odevzdání ve stanoveném termínu, nejpozději do 3. 4. 2018., kdy lze podklad odevzdat na celoměstské poradě předsedů.

Ke stažení je soubor dostupný zde: Návrhy ZO do volebních programů pro volby do zastupitelstev městských obvodů a města.docx (22,4 kB) 

Dotazník bude distribuován také elektronicky. Přivítáme, pokud jej vyplníte v počítači a následně zašlete na email  mevkscmo@seznam.cz předmět mailu nejlépe VP ZO čísloZO území působnost např. VP ZO666 ČerovaLhota.

Termín

3. dubna 2018

(lze odevzdat na celoměstské poradě předsedů)

Základní organizace č.

 

Územní působnost ZO

 

Kontaktní osoba

 

Telefon

 

Email

 

Senioři

Prosíme o uvedení, zda jsou či nejsou poskytovány následující služby a zda by byly ve vašich podmínkách potřebné např. senior taxi, dovoz obědů, domácí péče o seniory, dům pro seniory, klub, kde se mohou scházet senioři, pořádání aktivit pro seniory (např. zájezdy, návštěvy divadel, apod.) 

 

Děti a mládež

Prosíme o uvedení, zda jsou či nejsou poskytovány a zda by bylo potřebné např. příměstské letní tábory, volnočasový klub pro děti, akce pro děti (Mikuláš, karnevaly), kroužky pro děti apod. Je / není vybudován venkovní či vnitřní dětský koutek či dětské hřiště někde na veřejném prostranství.

 

Kultura a volný čas

Prosíme o uvedení, zda jsou či nejsou pořádány kulturní aktivity (divadla, koncerty, dny obce, apod.) a zda by bylo potřebné a užitečné rozšířit jejich pořádání. Uveďte jaké.

 

Školství

Prosíme o uvedení, co by se mělo zlepšit v oblasti školství. Je/není potřebná rekonstrukce školy či vybudování nebo rekonstrukce nové infrastruktury škol (např. dílny, speciální učebny, hřiště, školní zahrada, tělocvična apod. Pořádá/nepořádá škola kroužky. Uveďte i další náměty.

 

Doprava

Uveďte, kde je nutné zejména opravit či vybudovat komunikaci či chodník. Jsou/nejsou zanedbávány opravy komunikací. V jaké stavu jsou zastávkové přístřešky, vyžadují/nevyžadují větší péči. Jsou/nejsou potřeby občanů dostatečně pokryty MHD nebo jsou problémy (konkrétně popište).

Existují/neexistují problémová místa s příliš hustou dopravou či sníženou přehledností a pomohlo by nějaké dopravní opatření (nový přechod pro chodce, umístění měřičů rychlosti, retardéry, semafory, apod.)

 

Dotace

Podporuje a je žádoucí podpora obce formou dotací na sport, kulturu, volný čas dětí, činnost spolků, popř. jiné aktivity. Uveďte které konkrétně

 

Sport

Existují / neexistují dostupná sportoviště, a pokud ne, byla by užitečná (víceúčelová hřiště tenis, volejbal basketbal, workoutové hřiště, skate park, venkovní posilovna, sportovní hala apod.). Je/ není možno sportovat ve školní tělocvičně.

 

Zeleň a veřejné prostory

Je/není řádně udržována zeleň. Jsou/nejsou řádně udržovány veřejná prostranství (úklid, lavičky, koše, apod.) Jsou/nejsou v místě černé skládky. Existují místa, která by potřebovala zásadní změnu (vysazení nových dřevin, květin, umístění laviček, apod.).

 

 

Bezpečnost

Je/není v ulicích vidět policie či městská policie. Jsou/nejsou umístěny na nebezpečných místech bezpečnostní kamery

 

Investice

Přivítali by občané obce/obvodu vybudování nějaké stavby či zařízení, popř. bylo by jejich vybudování prospěšné (uveďte konkrétně).

 

 

Zbytečné výdaje

Existují podle vás aktivity, na které jde zbytečně moc peněz z rozpočtu obce / obvodu.

 

Vypište problémy, které dle vašeho názoru vedení obvodu/obce dlouhodobě zanedbává.

 

Další náměty

Vypište náměty, které se nevešly do předchozích „škatulek“.