Návštěva v Liberty Ostrava

02.10.2020 09:18

Pozvání k setkání s generálním ředitelem společnosti Liberty Ostrava Pascalem Genestem přijali zástupci KSČM, Josef Babka, vedoucí krajské kandidátky, Leo Luzar, poslanec Parlamentu ČR a Ivan Strachoň, krajský zastupitel. Pascal Genest představil krátkodobé i strategické plány společnosti. Zmínil, že opět došlo meziročně ke snížení vypouštěných emisí cca o 78 tun. Jako zásadní vidí Liberty Ostrava vybudování hybridní pece, která umožní používat jako vstup surové železo tak také železný šrot. Spuštěním této pece dojde opět ke zlepšení životního prostředí na Ostravsku. Zároveň se sníží potřeba dovážet železnou rudu a používat koks. K zahájení provozu je však nutné zajistit dostatečnou kapacitu dodávané el. energie. O přivedení potřebné linie velmi vysokého napětí do Ostravy se nyní jedná. Měla by být k dispozici v roce 2025. Na jednání byli přítomni i zástupci odborových organizací. Ti velmi ocenili spolupráci s europoslankyní Kateřinou Konečnou. Zájem KSČM o situaci ve společnosti hodnotili jako velmi přínosný. KSČM si uvědomuje, že se jedná o další fungování společnosti s cca 6 000 zaměstnanci. A dalších přibližně 50 tisíc pracovních míst v navazujících odvětvích. „Výpadek těžby uhlí považujeme za velké riziko nejen pro firmy z oblasti ocelářství. Stejně tak vidíme toto riziko v oblasti teplárenství. Jsme proto proti ukončení těžby v roce 2021. Proto investici do výstavby hybridní pece podporujeme. S naší podporou může Liberty Ostrava počítat jak na národní úrovni v Parlamentu ČR, tak na úrovni Evropského parlamentu,“ uvedl JUDr. Josef Babka.