Názor poslance R. Čípa na současnou migraci

13.10.2015 11:23

Řešíme dnes zde velmi závažný problém. Problém, který dřív či později může způsobit i existenční problémy jak České republice, tak celé Evropě. Příliš dlouho se toto riziko odsouvalo do pozadí, až se objevilo s razancí která nám všem může výrazně změnit životy.  Vzpomínám si, když v roce 2009 probíhala u nás volební kampaň do Evropského parlamentu, už tehdy to bylo jednou ze zásadních otázek. Co se od té doby udělalo? Dost málo. V té době se prohlubovala ekonomická krize kapitalismu a ekonomiky téměř všech zemí světa zažívaly propad. Už tehdy mnozí varovali. Jejich obavy byly spojeny převážně s tezí, že ekonomiky zemí třetího světa budou padat více než těch vyspělejších a životní úroveň obyvatel tam bude proto klesat rychleji. Politika EU v té době se především zaobírala nikoliv počty, ale zdůrazňovala integrační potenciál imigrantů. Kvóty na jejich přerozdělování tehdy na stole ještě nebyly.

Nebyl k tomu vlastně ani příliš důvod. Ne, že by žádní imigranti neexistovali, ale bylo jich jen takové množství, které byla Evropa schopna zvládnout. Proč? Protože se jich tolik do Evropy nepokoušelo dostat. Ptáte se z jakého důvodu? Je to jednoduché. Ostrahu vnějších hranic EU včetně těch námořních nezajišťovala jen EU, ale i severoafrické státy, které za to byly od EU dobře placeny, či měly jiné výhody s tím spojené. EU tím významným způsobem ulehčovali situaci. V Sýrii, Iráku a dalších zemích blízkého východu byla v té době našim pohledem možná jen relativní stabilita, avšak ještě neexistoval Islámský stát. Bohužel pro Evropu však došlo v k velkým změnám. Nebyly zdaleka způsobeny jen vnitřním pnutím v těchto zemích, ale sama EU za vydatné pomoci USA se na nich velmi podepsala. Nepotřebovala k tomu ani mandát RB OSN a jednala na vlastní pěst. To co jsme si tehdy zaseli, dnes musíme sklízet.

 

Nejde přitom jen o migraci z jiných kontinentů, máme zde i spoustu běženců, kteří opouští chudší evropské země a jdou za vidinou lepšího života do bohatších. Do Německa jen v letošním roce od ledna do května přesídlilo i 40 tisíc Kosovanů. Jsem z tohoto čísla překvapen a nebojím se říci i ohromen. Mnozí nám přeci tvrdili, že Kosované mají touhu žít ve vlastním státě a k tomu jim EU pomohla. O tom, že by jej chtěli hromadně opouštět se přeci nikdy  nemluvilo.

 

Vraťme se ale k běžencům z z Blízkého východu a Afriky. Jak všichni víme, je jen část imigrantů emigrujících z důvodů politických, víry či jiného útlaku spojeným s nedodržováním lidských práv. Utečenci prchající před rozpínavostí samozvaného Islámského státu se k nim jistě počítat dají. Bohužel k nim se přidává větší skupina, která prchá z důvodů ekonomických. Očekávají, že v Evropě se jejich situace zlepší. Ano, jejich očekávání jsou pravdivá. Evropa do dnešní doby byla skutečně ekonomicky schopna jim zajistit vyšší životní úroveň než země jejich původu, neboť doma měli mnohdy velmi málo. I když v Evropě na tom byli mnohdy evropským pohledem špatně, pro uprchlíky samotné to jejich očima mohl být luxus. Neumírá se zde hladem. I když nemáte žádné zdravotní pojištění a jste na tom špatně, postarají se o Vás. Nemáte-li kde bydlet, existují charity kde se můžete obrátit. Pokud tam neuspějete, je zde spousta ghett a prázdných objektů kde se dá nějak žít a pokud je Vás hodně a stát nemá jinou alternativu, nechají  Vás tam.  Nehrozí Vám zde každodenní boj o holý život. Ano to všechno jsou pro mnohé mimoevropany krásné vyhlídky.

 

Ale my zde, jsme v první řadě povinováni dbát na zájmy občanů ČR. Pokud nebude EU rychle jednat jinak než tím, že kvalifikovanou většinou prosadí kvóty přes odpor některých zemí a nezačne řešit příčiny migrace v místě jejích vzniku a nezajistí urychlené zničení Islámského státu budeme muset jednat my. Naše země sama není schopna tento problém vyřešit, je však při maximální snaze v nějakém rozumném časovém horizontu schopna zajistit ochranu našich hranic. Pokud nebude jiná možnost, nemáme volbu. Volný pohyb osob v EU tím dotčen nebude, neboť tuto výhradu mají všichni, kdo v ní pobývají legálně. Ty ostatní k nám pouštět nemusíme.

 

Teď je zřejmé, že naše vláda nebyla připravena na možnost, že nám EU vnutí kvóty a nyní neví ,co si s tím počít.

 

Mnozí tvrdí, že určitý počet uprchlíků bychom přijmout mohli. Ano mohli. Uprchlíci nám v některých letech zajistili, že se počet obyvatel ČR nesnížil kvůli malé porodnosti. Bylo to však většinou tak, že jsme si vybírali ty, které u nás chceme. Problém je v tom, že Ti co jsme přijímali, jsou právě mnohdy Ti, kteří ve své zemi původu tvořili když ne vyšší, tak minimálně střední třídu. Po jejich odchodu pak ona země ztrácí ty, ne kterých by měla stavět nové základy-A to  je špatně.

 

 

 

Problémy tohoto světa nejsou založeny na xenofobii ani humanismu. Jedno s druhým musí najít stejnou řeč. Problémy této planety jsou způsobeny nespravedlivým přerozdělováním světového bohatství! Není možné, aby 10% lidí vlastnilo 90% světového bohatství. Ti nejbohatší vysávají planetu a nejsou ochotni se podílet na řešení problémů s tím, že oni se o svou ochranu postarají sami. To je důvod, který hlavně způsobuje migraci. Při spravedlivějším poměru, bychom dnes nemuseli o tomto vůbec jednat. Uvědomme si, že v krátkém horizontu hrozí další přesuny ne stovek nebo tisíců lidí, ale stovek tisíc a milionů.