Názory zastupitelů

16.04.2021 10:34

V závěru měsíce února byla ukončena těžba černého uhlí v dalších dvou šachtách, a to dolech ČSA a Darkov. Zdálo by se, že tato informace do měsíčníku Ostravská radnice nepatří. Opak je pravda! Je jednoznačné, že nastane doba, pro kterou se ujal výraz pouhelná, a ani mně to není proti mysli. S čím však rozhodně nesouhlasím, je, že vláda rozhodla o útlumu černého uhlí bez toho, aby jednoznačně vyhodnotila dopady tohoto kroku na energetickou a teplárenskou bezpečnost našeho kraje a občanů. Samotný tento fakt je velmi nebezpečný, kdy OKD, a. s. zejména bude u posledních dolů ČSM JIH a SEVER přihlížet k cenovým výkyvům, vysokým fixním nákladům těžby, nedostatku financování pro dlouhodobé těžby a nepříznivých dopadů vyvolaných pandemií covid-19. A to bez ohledu na dopad na energetickou, teplárenskou bezpečnost a dodávky černého uhlí pro výrobu koksu pro potřeby hutnictví, slévárenství a ocelárenský průmysl, který je koncentrován do MSK. Útlum těžby černého uhlí má i silný sociální dopad na zaměstnanost v MSK a zejména na ostravskokarvinskou aglomeraci, včetně zaměstnanosti ve firmách a společnostech v dodavatelsko­‑odběratelském řetězci OKD. Dalším ohrožením po ukončení těžby je očekávaný růst cen importovaného uhlí, ohrožení stability dodávek pro potřeby výroby tepla, kdy na centrálním zásobování teplem je závislých přibližně 700000 obyvatel našeho kraje a další odběratelé, nutnost budování velkokapacitních skladů uhlí, které jsou však z hlediska životního prostředí pro obyvatele nepřijatelné, hrozba a existenční ohrožení hutnictví a následně strojírenství a slévárenství nejen v Ostravě, ale i v MSK a celé České republice. Ano, na přechodné období v teplárenství může pomoci zemní plyn. Ale například pro Třebovickou teplárnu je dosažitelný plyn v Děhylově, ale nikoliv ihned, spíše v řádu let. Ano, napojení na hybridní pece, které má v plánu vybudovat společnost LIBERTY, a. s., potřebuje zvýšený odběr elektrické energie, který není zabezpečen a nejbližší místo pro odběr je na trase Nošovice – Ostrava, která bude vybudována nejdříve v roce 2025. Je nutné se začít ptát, jak naše město a kraj překlene dobu, kdy těžba černého uhlí skončí a nebudeme mít náhradní zdroje a média pro zajištění energetické a teplárenské bezpečnosti i dodávek pro hutnictví a kolik za toto rozhodnutí zaplatí občané v ceně tepla a dodávek elektrické energie.

                                                                                    JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO

                                                                                                                                 Zdroj: Radnice!!! 3/2021