Nečinnost MŽP ve věci likvidace fotovoltaických elektráren není zřejmě náhodná

13.02.2013 09:09

 

Vyjádření poslankyně Parlamentu ČR a stínové ministryně KSČM pro rezort životního prostředí Kateřiny Konečné k nečinnosti ministerstva životního prostředí ve věci budoucí likvidace fotovoltaických elektráren.Fotovoltaické elektrárny budou představovat v době ukončení jejich životnosti nebezpečný elektroodpad, jehož likvidaci bude muset někdo financovat. Odpověď na otázku, kdo bude onen „někdo“, by mělo dát ministerstvo životního prostředí. A mělo by ji dát rychle.
 
V současné době míří v Poslanecké sněmovně do závěrečného čtení novela zákona o odpadech. V rámci této novely navrhuje jeden z poslanců ODS, aby provozovatelé fotovoltaických elektráren byli zbaveni povinnosti odvádět finanční prostředky do fondu, který bude v budoucnu sloužit jako zdroj financování likvidace tohoto nebezpečného odpadu. Místo toho reprezentant ODS navrhuje, aby finanční prostředky do fondu odváděli výrobci fotovoltaických panelů.
 
Je přitom jisté, že nelze českým zákonem zavázat k podobné povinnosti výrobce již instalovaných panelů, kteří sídlí mimo Českou republiku nebo v některých případech již ani neexistují. Naopak provozovatelé fotovoltaických elektráren dnes čerpají nadstandardní zisky díky štědré státní dotaci a budou je čerpat ještě více než deset let. A přesto jsou z nějakého mně neznámého důvodu ze strany ODS podnikány kroky, které by měly zajistit, že solární byznysmeni nezaplatí státu na likvidaci nebezpečného elektroodpadu ani korunu. ODS tak připravuje situaci, kdy v okamžiku ukončení životnosti fotovoltaických elektráren budou jejich likvidaci platit obce a občané České republiky. Jako by už nezaplatili dost díky neustále rostoucí ceně elektrické energie.
 
Vyzývám proto nejenom k odmítnutí hanebného pokusu ODS zrušit zákonnou povinnost provozovatelů fotovoltaických elektráren platit příspěvky na likvidaci budoucího nebezpečného odpadu. Vyzývám také ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby neprodleně vydal prováděcí vyhlášku, kterou bude stanovena výše těchto příspěvků.
 
Ona totiž již téměř roční nečinnost MŽP v případě povinnosti vydat vyhlášku a současná aktivita některých poslanců ODS ve prospěch solárních byznysmenů nejspíš nebude pouhou náhodou.
 
 
Autor: Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Parlamentu ČR a stínová ministryně KSČM pro rezort životního prostředíZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM