Není důvod rušit SFDI

09.01.2013 11:10

 

Vyjádření poslance Parlamentu ČR a stínového ministra KSČM pro rezort dopravy, průmyslu a obchodu Pavla Hojdy k záměru ministerstva dopravy zrušit Státní fond dopravní infrastruktury.Nový ministr dopravy chce zrušit Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). S tímto záměrem zásadně nesouhlasím a uvedu proč.
 
SFDI byl založen zákonem v roce 2000. Důvodem bylo to, že ministerstvo dopravy mělo velmi rozsáhlou agendu, nebylo možné převádět nevyčerpané prostředky z jednoho roku na druhý a rovněž nebylo jisté, zda připravované akce výstavby dopravní infrastruktury budou realizovány. Dalším pádným důvodem vzniku SFDI bylo to, že vlastně o tom, co se bude stavět a financovat, v podstatě nerozhodovalo ministerstvo dopravy, ale ministerstvo financí. Za svoji dobu působnosti SFDI prokázal svoje opodstatnění, zajistil kontrolu dodržování pravidel při financování výstavby dopravní infrastruktury a byl i významným nástrojem proti korupci.
 
Krok, který připravuje nový ministr dopravy, je krokem do neznáma. Navíc připravuje převod prostředků do nové společnosti (utvořené z Ředitelství silnic a dálnic), i když pravděpodobně se 100procentní účastí státu, kde však nebude prakticky možná veřejná kontrola a kde mohou být státní prostředky zneužívány. O tom, že by se budoucí ŘSD mohlo stát opět bohatým sponzorem právě vládnoucích stran, ani nehovořím. K transformaci ŘSD má dojít údajně také proto, že nově transformovaná ŘSD bude plátcem DPH, a tak se zlevní stavby dopravní infrastruktury. Je to však pouze zástupný problém, protože v současnosti odváděné DPH je příjmem státního rozpočtu a není důvod, proč by stát toto DPH opět nevracel do výstavby dopravní infrastruktury.
 
Rozhodně budu doporučovat poslankyním a poslancům za KSČM, aby nepodpořili rušení SFDI, a rovněž po předložení návrhu zákona na transformaci ŘSD bude nutné velmi důkladně zkoumat důvody a způsob transformace. Bohužel, zkušenosti s nápady silně pravicově zaměřených politiků, a to nový ministr dopravy je, jsou velmi negativní a je zapotřebí vždy u takovýchto změn zjišťovat, komu taková změna prospěje. Zpravidla to ale nebývá prospěch pro obyvatele, pro stát, ale pro vybranou úzkou skupinu vyvolených. Jen připomínám, že rozpočet SFDI na rok 2013 je cca 62 miliard korun, to je ale o 42 miliard méně, než např. v roce 2008, kdy byl dle výroční zprávy rozpočet vyšší než 104 miliard Kč, a v roce 2009, tedy v roce nastupující krize, kdy ještě dosahoval více než 94 miliard Kč.
 
 
Autor: Pavel HOJDA, poslanec Parlamentu ČR a stínový ministr KSČM pro rezort dopravy, průmyslu a obchoduZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM