Nevidím jiné řešení než rezignaci ministra

02.10.2012 16:08

 

Další aféra? Kolikátá už? V České republice již téměř nic normálně nefunguje. Dochází poslední zdroje vytvořené v minulosti a chybí peníze na zdravotnictví, školství, důchody, sociální služby, dopravní infrastrukturu…  Bouří se i policisté! Ale kriminalitě a korupci se daří, což dokládá např. poslední aféra s metylalkoholem, mající na svědomí desítky mrtvých a trvale zdravotně postižených, jakož i pondělní zatčení vysokých státních úředníků na ministerstvu práce a sociálních věcí, obviněných z korupce - podplácení.
Nechci dělat závěry dříve, než rozhodne státní zástupce a soud. Musím však vzít v úvahu, že Policie ČR nekonala bez usvědčujících důkazů. Je tedy otázkou, zda vůbec může ministr J. Drábek ustát svou pozici, neboť se svým prvním náměstkem, kterého si na ministerstvo přivedl, velmi úzce spolupracoval i na předchozích významných pozicích. Rovněž by se prokázalo, že některé vyžádané informace, které pan ministr sděloval poslancům, nebyly pravdivé. Za této situace nevidím jiné řešení než rezignaci ministra J. Drábka.
Je třeba i tuto kauzu vnímat v souvislostech. Konkurenční boj různých firem, střety politických stran, nevole představitelů Evropské unie, naštvanost ve společnosti aj. – to vše zřejmě přispívá k aktivitě zodpovědných policejních orgánů.  A postupně vyplývá na povrch špička špinavého ledovce s tím, o čem si lidé dlouho šeptají. Konečně! Ale je to smutné, kam až ČR za uplynulých 23 let došla.
KSČM průběžně a soustavně řadu kroků na MPSV kritizovala. Upozorňovala i na fakt, že dochází  - obdobně jako za první republiky – k privatizaci jednotlivých ministerstev koaličními stranami. Ukazovala i na osudech jednotlivých občanů, že tzv. reformy sociálních systémů jsou asociální. O to by to bylo otřesnější, pokud by se policií nyní  vznesená obvinění prokázala jako pravdivá.
Co však čekat od společnosti, kde nejvyšší hodnotou všeho jsou peníze – zisk.

                                                                                                                                      

Miroslav Opálka, poslanec PČR a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii