Nezaměstnanost přináší nesvobodu a tragédie

25.09.2013 09:24

Rozhovor s Pavlem Kubů, kandidátem do Poslanecké sněmovny za Pardubický kraj.

 Proč jste se rozhodl kandidovat v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny?

Motivací k přijetí kandidátky je moje rozhořčení a naštvání ze současné politické i hospodářské situace v naší republice. A jestli mohu pomoci tento stav zlepšit, tak se dám s chutí do práce. Nemalým důvodem je také moje vděčnost těm, kteří mne oslovili a nominovali na okresní i krajské konferenci. 

Velice si jejich důvěry vážím a udělám vše pro to, abych je v žádném případě nezklamal. Vedle své profesní práce jsem řádně zvoleným zastupitelem města Vysoké Mýto a nově také zastupitelem Pardubického kraje. Z toho důvodu mám přehled o komunální i krajské politice a volby do Poslanecké sněmovny jsou dalším logickým stupínkem v tomto postupu. 

Čím chcete Pardubickému kraji prospět po svém případném zvolení do sněmovny?

K řešení je v našem kraji problémů mnoho. Jako vysokomýtský občan velice dobře chápu problém s dostavbou rychlostní komunikace R35, která naším krajem prochází. Jestli dálnice nebude v novém volebním období dostavěna, tak je mojí prioritou alespoň zajistit obchvaty měst na této trase. Další důležitou oblastí je zachování fungujících nemocnic a všeobecné zdravotní péče. Profesí jsem zemědělec, tak chci odborně působit v tomto oboru. Jsem pro návrat potravinové soběstačnosti, pro prodej regionálních potravin a pořádání farmářských trhů. Je třeba také omezit nesmyslný úbytek zemědělské půdy. Samozřejmě, že budu dále naslouchat spoluobčanům Pardubického kraje a aktivně pomáhat řešit jejich konkrétní problémy. 

Myslíte si, že KSČM uspěje u voličů v předčasných volbách? Jste v tomto ohledu optimista?

Každopádně optimista jsem a věřím v úspěch KSČM. Naši voliči a sympatizanti jsou lidé, kterým jde o lepší budoucnost naší vlasti. Chápou, že změnit současný neutěšený stav je možné pouze aktivní účastí v předčasných volbách, a já jim věřím, že volit přijdou. 

Co, dle vašeho názoru, nejvíce v současnosti pálí občany ČR a také obyvatele Pardubického kraje?

Tak toho je určitě mnoho. Uvedu pouze nezaměstnanost, korupci, rozkrádání a nečestnost. Nezaměstnanost je velkým problémem, který přináší nesvobodu, lidské ponižování a mnohé tragédie. Vedle toho je třeba zastavit rozkrádání a nečestnost a viníky potrestat. Slušnost a poctivost se musí konečně vyplácet. Proto také moje motto zní: Nastolení slušnosti, otevřenosti a poctivosti v politice a životě vůbec. Toto jsou vlastnosti, kterých si velice vážím a podle kterých se také snažím žít. Jsem již v letech, kdy tyto svoje zásady měnit nebudu. 

Jaké jsou vaše koníčky, jak trávíte svůj volný čas?

Jako vyznavač zemědělství je to určitě práce na zahradě a chalupaření. To jsou chvíle krásného odpočinku a nabrání nových sil. Příroda je perfektním balzámem na nervy. Rád jezdím na kole a jsem spokojen, když se sejde rodina. Volný čas samozřejmě trávím také sledováním zpráv a čtením Haló novin. 

Jakým způsobem hodláte přitáhnout pozornost vašich případných voličů?

Jsem obyčejný člověk, žádné atrakce a cirkusová představení dělat nebudu. Nabízím svoje přesvědčení a zásady, které snad musejí konečně zvítězit. Věřím, že to je základ změn, které naše společnost potřebuje, a pro ně jsem ochoten plně nasadit veškeré své síly.

 

Zdroj: Haló noviny