Novoroční přání

03.01.2013 13:47

 

Vážené soudružky,  vážení soudruzi.

     Jménem MěV KSČM i jménem svým Vás chci co nejupřímněji pozdravit v prvních dnech roku 2013. Rok to nebude snadný, přestože do něj vstupujeme jako druhý nejsilnější politický subjekt. Tím více bude záležet na každém z nás, abychom společně naplňovali svou každodenní prací očekávání, která občané svým hlasem ve volbách do nás vložili. Naše zodpovědná masová politicko-organizátorská práce v předvolebním období prokázala, že navzdory složité situaci si KSČM zachovává potřebnou akceschopnost a důvěru občanů.

     Již 11. a 12. ledna budeme procházet zkouškou politické zralosti a zodpovědnosti. Volba nového polistopadového prezidenta nebude první. Bude však první přímou a možností zvolení osobnosti nalevo od politického středu. Jsem přesvědčen, že nepromarníme tuto příležitost a s chladnou hlavou a bez emocí tuto možnost proměníme svou účastí a volbou ve skutečnost.

     Vážené soudružky, vážení soudruzi.

Čeká nás rok tvrdých střetů s důsledky protilidových reforem vlády bez důvěry, opírající se  o vykšeftovanou nelegitimní parlamentní „většinu“. Popřejme si společně hodně pevného zdraví, sil, úspěchů, vzájemné podpory a zdravého optimismu.

                                  Č e s t   n a š í   p r á c i.

                                                                  Oldřich  J a k u b e k                             

                                                          předseda MěV KSČM Ostrava