Odbory opustily tripartitu!

22.04.2011 12:55

 

PRAHA – Krátce po zahájení včerejšího jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) představitelé odborů opustili její jednání, které mělo na programu projednání řady nejdůležitějších reformních kroků současné vlády.

Odbory nesouhlasí s tím, jak vláda prosazuje reformy důchodového systému, zdravotnictví, daňového systému atd., protože tíživě dopadají na naprostou většinu občanů.

Novinářům to včera na brífinku před Úřadem vlády ČR oznámil Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Podle něho odbory žádají premiéra Petra Nečase urychleně svolat mimořádné předsednictvo tripartity, aby projednalo vzniklou situaci, a chtějí na něm dojednat další způsob komunikace mezi sociálními partnery.

Zavadil uvedl, že odbory daly vládě řadu připomínek k návrhu »reforem«, a dokonce u důchodové reformy svůj vlastní návrh, a k těmto připomínkám s výjimkou jedné fatální nebylo vládou přihlédnuto. »V některých případech vláda dala do tripartity řadu věcí, které projednala napřed sama a aniž je konzultovala v tripartitě se sociálními partnery,« konstatoval. Zdůraznil, že vláda otřásla svoji důvěrou u většiny občanů kvůli řadě kauz, které se udály. »Podle našeho názoru (vláda) nemá morální právo, aby takto důležité reformy, které budou znamenat nevratné kroky, prosazovala a aby je prosadila proti vůli většiny lidí v této zemi,« prohlásil předseda ČMKOS a dodal, že důvěru ve vládu, která chce tyto reformy schvalovat, odbory nemají.

Plán dostat odbory ze hry

Předseda Odborového svazu (OS) Kovo Josef Středula připomněl, že odbory v historii několikrát odešly z jednání tripartity. »Ale dnes pomyslný pohár trpělivosti přetekl,« konstatoval. Je tomu tak, že vláda pokračuje v přibližně stejném složení jako před vypuknutím vládní krize, přičemž jde o vládu, která nerespektovala ani základní dohody, jež odbory uzavřely se zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu. Na připomínky odborů vláda nebrala zřetel, zejm. na varování, že státní rozpočet se propadne do obrovského deficitu, což současná vláda řeší škrty. A zatřetí, odbory získaly v pondělí z denního tisku signál, že existuje plán, jak je dostat z tripartity. »Považujeme to za naprosto skandální, co se v této zemi děje. ČMKOS toto chování vlády považuje za naprosto neakceptovatelné,« zdůraznil Středula. Tím také zdůvodnil rozhodnutí odborů přerušit jednání tripartity a vyzvat premiéra ke svolání mimořádného předsednictva. »Jde nám o nalezení nového způsobu komunikace se sociálními partnery,« dodal.

Dialog nemá být formální

Konstatování, že vláda dává do tripartity k projednání záležitosti, které již sama projednala, ačkoliv by je měla nejprve v tripartitě předjednat, než je schválí, potvrdila i Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR. »Jestliže vláda polovinu věcí z nich již schválila, nevím, co bychom s ní měli projednávat,« vysvětlila. Rovněž poukázala na to, že téměř žádná z připomínek odborů nebyla vládou akceptována. »Jestliže tripartita má být nejvyšším orgánem pro dialog, tak dialog nemá být formální. Žádný respekt, žádnou snahu ze strany vlády na úpravu reforem, jsme nezaznamenali. Z tohoto důvodu požadujeme tyto reformy zásadně přepracovat,« konstatovala.

Totální konec slušného života v ČR

Podle Bohumíra Dufka, předsedy Asociace samostatných odborů (ASO), si druhá největší odborová centrála u nás vyhodnotila současnou situaci jako velice vážnou. »Řekli jsme si jednoznačně, že už dále nemíníme trpět experimenty gulášových politiků v Parlamentu ČR a další zadlužování obyvatel ČR,« řekl Dufek. Zároveň odmítl názor ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, který odbory osočil z politických ambicí. Dufek prohlásil, že nikdo z odborových předáků politické ambice nemá. »Musím ale říci otevřeně, že v této republice se snad ani hůře žít již nemůže. To, co nám připravuje vláda, je totální konec slušného života v ČR,« zdůraznil. Konstatoval, že odbory a zaměstnanci nebyli za 20 let ti, kteří majetek republiky rozprodávali, a nebyli ani ti, kteří republiku zadlužili. »Jsme přesvědčeni, že za našimi názory stojí v současnosti drtivá většina obyvatel. Myslím si, že jsme mlčeli 20 let. Odbory byly těmi, které dokázaly určitým způsobem udržet sociální smír. Myslím si, že nastala doba, kdy je potřeba sociální smír porušit a začít se brát vehementně za svá vlastní práva,« zdůraznil Dufek.

Protestní akce 21. května

V diskusi předseda ČMKOS uvedl, že odbory podpoří protestní akce občanských iniciativ, např. ProAlt, a 21. května se na »památném místě« v Praze uskuteční demonstrace, jejímiž organizátory bude ČMKOS.

Na následném improvizovaném brífinku zástupců zaměstnavatelů uvedl Jaroslav Hanák, místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR, že zaměstnavatelé sice chápou postoj odborů, ale že podle nich by mělo jednání tripartity dále pokračovat. O stanovisku vlády píšeme na jiném místě.

22. 4. 2011Miroslav SVOBODA

převzato s Haló novin

Diskusní téma: Odbory opustily tripartitu!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek