Odbory varují před nebezpečnými dopady vládních reforem

01.04.2011 11:59

Na tiskové konferenci ČMKOS prohlásili zástupci odborů, že vládou navrhované reformy nevedou ke konzolidaci veřejných financí, ale naopak stát dále zadlužují. Náklady těchto reforem nejvíc zaplatí zaměstanaci a důchodci, reformy neřeší daňové úniky a černé díry, kterými stát přichází o miliardy korun.

Analýza ČMKOS se důsledně opírá o dokument MF ČR „Reforma přímých daní a odvodů – III. pilíř daňové reformy“, který byl zveřejněn dne 18. 3. 2011. Proč ČMKOS označuje tento návrh za absurdní a šokující? Vedou ji k tomu následující důvody:

 1) Veřejné finance dosáhly za poslední dva roky nejvyšších deficitů v historii České republiky. Na těchto deficitech má prokazatelně největší podíl dlouhodobé, systematické snižování daní a odvodů – především u nejvyšších příjmových skupin. Nový návrh daňové reformy MF ČR ještě deficit zvýší, počítá totiž s dalším výrazným snížením daní. Podle veřejného prohlášení ministra financí a výše uvedeného dokumentu dojde v roce 2013 (oproti roku 2011) ke snížení složené daňové kvóty zhruba o 2 procentní body. To odpovídá ztrátě příjmů veřejných financí v rozsahu 80 mld. korun. ČMKOS vážně varuje, tento návrh přímo ohrožuje stabilitu veřejných financí.
2) Je naprosto absurdní a šokující, že efekty snížení daní jsou plně směrovány ve prospěch snížení daňového a odvodového zatížení firem a osob samostatně výdělečně činných. NAOPAK U ZAMĚSTNANCŮ DOJDE K VÝRAZNÉMU ZVÝŠENÍ DAŇOVÉHO A ODVODOVÉHO ZATÍŽENÍ MEZD A PLATŮ!
Ze zaměstnanců se podle představy koalice ODS-TOP09-VV mají stát daňoví soumaři. Úlevy pro podnikatele a OSVČ mají být zaplaceny nárůstem ZDANĚNÍ zaměstnanců a další vyvolanou redukcí sociálních dávek a veřejných služeb .
Např. zaměstnanci s hrubým příjmem 10 tisíc korun vzroste měsíčně odvodové zatížení jeho mzdy o 372 Kč: 200 Kč odvede jako důsledek zvýšení zdravotního pojištění zaměstnanců o 2 % (zaměstnavateli se recipročně o 2 % sníží) a v průměru o 172 Kč jako důsledek zatížení tzv. benefitů pojistným. Pokud k tomuto dopadu ještě přičteme 300 Kč, které jeho výdaje zatíží dvojí zvýšení DPH
u základních životních potřeb, potom bude činit celkový nárůst daňového zatížení tohoto poplatníka měsíčně 672 Kč, ročně potom 8064. Čili tento zaměstnanec „věnuje“ ročně na oltář „reforem“ koalice ODS-TOP09-VV téměř jeden čistý měsíční příjem (95%).
Zaměstnanec s průměrnou mzdou zaplatí navíc měsíčně 397 korun, (včetně DPH 697 korun)  s dvojnásobkem průměrné mzdy 622 Kč (DPH 922 korun), s trojnásobkem 849 Kč (DPH 1147 korun).
Jediní zaměstnanci, kterým opravdu klesne daňové zatížení a vykryje se i zvýšení DPH budou zaměstnanci s velmi vysokými příjmy, které přesáhnou stropy pro sociální pojištění (čtyřnásobek průměrné mzdy) a zdravotní pojištění (šestinásobek průměrné mzdy) a to i přesto, že se u nich nově navrhuje zrušení slevy na dani.
Systém daně z příjmu fyzických osob v kombinaci se systémem stropů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění v sobě i nadále obsahuje pro vysokopříjmové poplatníky výraznou daňovou degresi.
Pro tyto zaměstnance nepřináší „reformy“ ODS,TOP 09,VV proti současnosti žádné finanční ztráty.
3. Daňová „reforma“ povede k výraznému znevýhodnění zaměstnanců na trhu práce vůči OSVČ, k velkému rozmachu „švarcsystému“, v konečném důsledku pak k destrukci veřejných financí.
Hlavní důvod, proč dojde k dalšímu snížení daňového a odvodového zatížení OSVČ spočívá v záměru výrazně redukovat sazby pojistného na sociální a zdravotní pojištění u OSVČ (sociální pojištění z 29,2 % na 6,5 %, zdravotní pojištění z 13,5 % na 6,5 %).Tento fakt se i přes předpokládané dvojnásobné zvýšení vyměřovacího základu projeví výrazným poklesem odvodu pojistného. Zároveň návrh předpokládá – v návaznosti na tuto úpravu – že dojde i ke snížení minimálního pojistného u OSVČ. Tímto způsobem dojde k poměrně razantnímu snížení daňového a odvodového zatížení i u OSVČ s velmi nízkými příjmy.
Rozdíl v odvodovém a daňovém zatížení mezi zaměstnancem a OSVČ se zvýší u průměrné mzdy
na 3087 Kč měsíčně.
Nárůstem tohoto rozdílu poroste motivace pro zaměstnance přestoupit do systému OSVČ.

Pokud přejde jeden zaměstnanec s průměrnou mzdou do švarcsystému, ztratí veřejné finance takový objem prostředků,
který by stačil na úhradu důchodu pro jednoho důchodce.

Výdajový paušál aneb likvidace benefitů.
Zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů považuje ČMKOS i zaměstnavatelé za velmi neuvážlivé. Bude mít negativní dopady na zaměstnance i zaměstnavatele. Téměř tři milióny zaměstnanců využívají závodních jídelen nebo stravenek. Zdůvodnění ministra Kalouska, že by všichni zaměstnanci měli mít stejné benefity, je nesmysl, jako chtít aby všichni měli stejnou mzdu. Daňový paušál, který ministr navrhuje ve formě slevy na dani ve výši 250 korun měsíčně nepokryje příspěvky na stravování, které v průměru činí přes 700 korun měsíčně. Navíc téměř 600 tisíc zaměstnanců s nejnižšími příjmy nebudou moci zaměstnanecký paušál ani uplatnit, protože daně neplatí. Likvidace zaměstnaneckých výhod připraví veřejné rozpočty podle odhadů analytiků o více než 10 mld. korun, sníží spotřebu domácností, zvýší nezaměstnanost ve stravovacích službách. Jde o snížení disponibilních příjmů zaměstnanců, které se odrazí v tlaku na zvyšování mezd.


Rizika důchodové reformy.
Vláda chce zdražit základní životní potřeby zvýšením DPH na 17,5 % jen proto, aby mohlo být z průběžného důchodového systému ročně vyvedeno nejméně 20 mld. korun do soukromých penzijních fondů, bez jakékoliv záruky za výši budoucích důchodů. Světová banka přiznala, že privatizace penzí neochrání seniory před chudobou, spíše je do ní uvrhne.
Vláda ČR chce zachraňovat penzijní systém, který sama potápí, stávající důchodový účet, který se dostal do deficitu hlavně díky tomu, že za poslední čtyři roky byly 6x sníženy odvody sociálního pojistného, ještě tímto vyvedením, tzv. opt-outem, ročně oslabí o 20 miliard korun.

Návrh ČMKOS = Reformovat potřebuje důchodové připojištění se státním příspěvkem
ČMKOS předložila na tripartitě svoji představu důchodové reformy, která zásadně odmítá opt-outa navrhuje současný průběžný systém, který je prokazatelně udržitelný, neoslabovat. ČMKOS nesouhlasí s vytvořením nového soukromého pilíře s podporou státu, když již jeden existuje – penzijní připojištění se státním příspěvkem. ČMKOS naopak navrhuje reformovat toto existující připojištění tak, aby zajišťovalo vyšší soukromé důchody než je tomu dnes. ČMKOS také usiluje o vznik zaměstnaneckých penzijních plánů (obdobných jako v Rakousku a Německu), umožňujících předčasný odchod do penze lidem, kteří vykonávají rizikové a namáhavé práce.


Reforma zdravotnictví nebo Léčba spoluúčastí?
ČMKOS poukazuje na to, že předražené léky, pokřivená ekonomika českého zdravotnictví, černé díry, kterými ze zdravotnictví odtékají miliardy, reformátory zdravotnictví příliš nezajímají. Zajímá je pouze kolik dalších peněz vytáhnou z kapes pacientů. Připravované zavedení nucené spoluúčasti občanů na úhradě zdravotní péče v návrhu zákona vláda nazývá otevřením možnosti „legálně si připlatit.“ Jak? Zavedení řízené léčebné péče a placeného nadstandardu přinutí pacienty, aby si na každý výkon mimo standard přispívali. V jakém rozsahu? Programové prohlášení vlády hovoří o 10 mld. korun, které jsou poskytovány nad možnosti veřejného zdravotního pojištění a to se ještě nepromítl
negativní vliv - navrhované zvýšení základní sazby DPH o 17,5 %. Záměr, aby se připlácení ročně zvýšilo
v rozsahu dalších 10 – 15 miliard korun, je tak podle současných postojů k reformě velmi reálný.
Dnes každá šestá koruna z příjmů zdravotnictví pochází ze spoluúčasti pacientů a vláda je rozhodnuta
tento podíl zvyšovat.

ČMKOS chce zaměstnancům a veřejnosti svojí kampaní Otevřít oči, jak se skutečně chová vláda rozpočtové odpovědnosti, vyvolat diskusi, nevratné kroky zastavit a podílet se na takových reformách, které budou prospěšné pro všechny obyvatele ČR. 

Tisková zpráva ČMKOS, 1.4.2011

Diskusní téma: Odbory varují před nebezpečnými dopady vládních reforem

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek