Odložme o rok nový občanský zákoník!

08.11.2012 08:53

 

Komunisté chtějí posunout účinnost nového občanského zákoníku o rok. Nepovažují za reálné, aby se během příštího roku novelizovaly všechny související právní normy. Novelu už mají v lavicích poslanci.


»Nový občanský zákoník, který zcela zásadním způsobem převrátil současné právní úpravy, vycházející ještě z rakousko-uherských tradic, také vnesl do našeho právního řádu nové pojmy, nové úpravy. V řadě situací se počítá s velmi odlišnými vztahy oproti úpravě, kterou zatím občané i odborná veřejnost znali. Je to právě odborná veřejnost, zejména justice, která volá po odkladu účinnosti zákoníku tak, aby se s ním mohla dopodrobna seznámit,«zdůraznila pro náš list odborná mluvčí KSČM pro legislativu Zuzka Bebarová-Rujbrová, která stojí v čele skupiny předkladatelů. Také osvěta směrem k veřejnosti byla podle ní minimální. Jestliže soudy budou tápat, jak potom má laik vědět, co vlastně je, či není jeho povinností? Připomeňme, že KSČM pro nový zákoník nehlasovala. Tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) ho prosadil silou hlasů vládní koalice přes výhrady opozice.

 
»Odborná komise KSČM se pokoušela některé pasáže dědického řízení apod. čtenářům Haló novin přiblížit populárnější formou. Ale usoudili jsme, že není ani v silách odborného zázemí KSČM to přetlumočit tak, aby to veřejnost byla schopna akceptovat a vůbec tomu rozuměla,«přiznala Rujbrová.
 
Nový občanský zákoník je tlustospis, poslanci KSČM poukazují na to, že zavádí kolem šesti tisíc nových pojmů a již nyní se ukazuje, že do konce roku 2014 je nereálné, aby se zejména soudci, ale i advokáti, s novou úpravou dostatečně seznámili. Právní praxe podle nich dokládá, že trvá léta, než judikatura některé otázky vysvětlí, a ještě déle trvá, než se podstatné instituty práva stanou obecně závaznými a zažitými. Poukazují rovněž na to, že nový občanský zákoník přináší spolu se zrušením více než 250 právních předpisů nutnost novelizace mnoha dalších navazujících právních předpisů, což nelze příští rok stihnout.
 
 
Autor: RedakceZdroj: Haló noviny